Kara za nieprzestrzeganie kwarantanny

publikacja: 2020-03-20, sekcja: prawo karne

Zarządzenie wykonania kary - czym jest ? Czy można podjąć obronę?

publikacja: 2017-01-15, sekcja: prawo karne

Jak wznowić postępowanie karne ?

publikacja: 2016-05-30, sekcja: prawo karne

Nowelizacja kodeksu postępowania karnego 2016 r.

publikacja: 2016-04-15, sekcja: prawo karne

Dozór elektroniczny jako forma kary pozbawienia wolności - zmiany 2016

publikacja: 2016-04-12, sekcja: prawo karne

Odpowiedzialność karna i cywilna za zniesławienie

publikacja: 2016-02-19, sekcja: prawo karne

Odszkodowanie i zadośćuczynienie w postępowaniu karnym

publikacja: 2015-11-30, sekcja: prawo karne

Postanowienie prokuratora o zabezpieczeniu majątkowym

publikacja: 2015-11-29, sekcja: prawo karne

Kiedy sąd może warunkowo umorzyć postępowanie karne?

publikacja: 2015-11-15, sekcja: prawo karne

Przerwa w wykonaniu kary pozbawienia wolności.

publikacja: 2015-11-13, sekcja: prawo karne

Rozłożenie grzywny na raty

publikacja: 2015-10-31, sekcja: prawo karne

Skazanie bez przeprowadzenia rozprawy w świetle zmian 2015 r. KPK

publikacja: 2015-10-29, sekcja: prawo karne

Odpowiedzialność karna nieletniego na podstawie Kodeksu Karnego

publikacja: 2015-10-28, sekcja: prawo karne

Dobrowolne poddanie się odpowiedzialności karnej - zmiany 2015 r.

publikacja: 2015-10-18, sekcja: prawo karne

Skutki niestosowania się do orzeczonego środka zabezpieczającego

publikacja: 2015-09-29, sekcja: prawo karne

Środki zabezpieczające - nowelizacja Kodeksu Karnego 2015 r.

publikacja: 2015-09-23, sekcja: prawo karne

Kara mieszana - nowelizacja Kodeksu Karnego 2015 r.

publikacja: 2015-09-21, sekcja: prawo karne

Umorzenie postępowania karnego na wniosek pokrzywdzonego - zmiany w KK

publikacja: 2015-08-17, sekcja: prawo karne

Naruszenie miru domowego

publikacja: 2015-08-14, sekcja: prawo karne

Kara ograniczenia wolności - nowe przepisy Kodeksu Karnego 2015 r.

publikacja: 2015-07-16, sekcja: prawo karne

Przedawnienie karalności przestępstwa

publikacja: 2015-06-25, sekcja: prawo karne

Utrata prawa jazdy za przekroczenie prędkości lub jazdę po alkoholu

publikacja: 2015-05-26, sekcja: prawo karne

Ochrona dla świadków i pokrzywdzonych w postępowaniu karnym

publikacja: 2015-05-01, sekcja: prawo karne

Wysokość mandatów - zmiany w 2015 r.

publikacja: 2015-04-15, sekcja: prawo karne

Nękanie telefonami i smsami - co można zrobić ?

publikacja: 2015-04-10, sekcja: prawo karne

Zatarcie skazania - nowe regulacje.

publikacja: 2015-04-08, sekcja: prawo karne

Zmiany w Kodeksie Karnym w 2015 r.

publikacja: 2015-03-19, sekcja: prawo karne

Odbywanie kary poza zakładem karnym - dozór elektroniczny

publikacja: 2015-02-23, sekcja: prawo karne

Kara w zawiasach czyli zawieszenie wykonania kary

publikacja: 2015-01-30, sekcja: prawo karne

Kary za prowadzenie samochodu, motocykla pod wpływem alkoholu

publikacja: 2015-01-18, sekcja: prawo karne

Jak uzyskać zwolnienie od kosztów w sprawie karnej?

publikacja: 2014-09-22, sekcja: prawo karne

Możliwość odroczenia i zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolności

publikacja: 2014-08-19, sekcja: prawo karne

Postępowanie w stosunku do nieobecnych

publikacja: 2014-06-16, sekcja: prawo karne

Jak zmienić karę w postępowaniu karnym?

publikacja: 2014-05-05, sekcja: prawo karne

Jak wzruszyć prawomocny wyrok łączny?

publikacja: 2014-02-06, sekcja: prawo karne

Pijany rowerzysta odpowie za wykroczenie

publikacja: 2013-11-17, sekcja: prawo karne

Odpowiedzialność karna nieletnich

publikacja: 2013-09-01, sekcja: prawo karne

Niepoczytalność a popełnienie przestępstwa

publikacja: 2013-07-07, sekcja: prawo karne

Czym różni się ściganie z oskarżenia publicznego od ścigania z oskarżenia prywatnego?

publikacja: 2013-07-07, sekcja: prawo karne

Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw

publikacja: 2013-02-16, sekcja: prawo karne

Kto może skorzystać z dozoru elektronicznego?

publikacja: 2013-02-13, sekcja: prawo karne

Warunkowe przekazanie osoby ściganej z państwa UE

publikacja: 2012-11-29, sekcja: prawo karne

Zostałem zatrzymany / aresztowany w państwie członkowskim UE - jakie mam prawa?

publikacja: 2012-11-24, sekcja: prawo karne

Prawa osoby przekazanej na podstawie ENA

publikacja: 2012-11-19, sekcja: prawo karne

List gończy - najczęstsze pytania

publikacja: 2012-11-19, sekcja: prawo karne

Co to jest europejski nakaz aresztowania?

publikacja: 2012-07-14, sekcja: prawo karne

Wniosek o naprawienie szkody w postępowaniu karnym

publikacja: 2012-07-04, sekcja: prawo karne

Odpowiedzialność za wyłudzenie dotacji

publikacja: 2012-03-27, sekcja: prawo karne

Subsydiarny akt oskarżenia

publikacja: 2012-03-12, sekcja: prawo karne

Prywatny akt oskarżenia

publikacja: 2012-03-12, sekcja: prawo karne

Co to jest wyrok łączny i kiedy można się ubiegać o wyrok łączny

publikacja: 2012-02-27, sekcja: prawo karne

Odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności

publikacja: 2012-02-27, sekcja: prawo karne