Rozwód i separacja, kompendium wiedzy

data wydania: styczeń 2014 Rozwód i separacja, kompendium wiedzy

Publikacja stanowiąca rozwinięcie najczęstszych pytań i wątpliwości, które pojawiają się w związku z sprawami rozwodowymi. Książka przedstawia - w formie pytań i odpowiedzi - najważniejsze zagadnienia dotyczące rozwodów, separacji a także unieważnienia małżeństwa. Oddzielny rozdział poświęcono także zagadnieniom kościelnego unieważnienia małżeństwa.

Poniżej prezentujemy spis zagadnień, omówionych w publikacji. Zapraszamy do pobrania wersji darmowej, zawierającej omówienie kilku pierwszych punktów.

Pełną wersję e-booka można zamówić online >> (koszt: 24 zł), elektroniczną wersję książki (PDF) otrzymacie Państwo e-mailem w ciągu kilku minut po zasięgowaniu płatności.

 

Spis treści:

 • Wprowadzenie
  • Czym różni się rozwód od separacji?
  • Co wybrać – rozwód czy separację?
  • Od czego zacząć?
  • Czy potrzebuję prawnika?
 • Separacja
  • Czym jest separacja?
  • Różnice miedzy separacją faktyczną, a separacją sądową
  • Wniosek czy pozew o orzeczenie separacji? Ile kosztuje separacja?
  • Jakie wymagania formalne musi spełniać pozew o orzeczenie separacji?
  • Kiedy sąd nie orzeknie separacji?
  • Czy orzeczenie o separacji zawiera rozstrzygnięcie o winie małżonków?
  • Jakie skutki wywołuje separacja?
  • Domniemanie prawne pochodzenia dziecka od męża matki
  • Domniemanie pochodzenia dziecka a separacja
  • Czy w trakcie separacji można zawrzeć małżeństwo?
  • Obowiązki małżonków względem siebie w trakcie separacji
  • Czy w trakcie separacji małżonkowie mogą wrócić do nazwiska przed zawarciem małżeństwa?
  • Czy orzeczenie separacji ma wpływ na władzę rodzicielską?
  • Separacja a podział majątku
  • Kiedy dochodzi do zniesienia separacji?
  • Jaka jest opłata od wniosku o zniesienie separacji?
  • Separacja a dziedziczenie
  • Wspólne mieszkanie a separacja
 • Rozwód
  • Czym jest rozwód?
  • Warunki formalne pozwu o rozwód
  • Czy małżonek może mi „nie dać” rozwodu?
  • Co zrobić, gdy nie znam adresu małżonka?
  • Co zrobić, gdy nie udało się ustalić adresu małżonka?
  • Czy mogę podać sądowi adres zagraniczny?
  • Jakie dokumenty należy dołączyć do pozwu?
  • Jakim opłatom podlega pozew o rozwód?
  • Czy można wnosić o zwolnienie od opłaty sądowej?
  • Do jakiego sądu należy skierować pozew o rozwód?
  • Rozwód z obcokrajowcem
  • Jakie są przesłanki rozwodu?
  • Jakie są zawinione i niezawinione przyczyny rozkładu pożycia małżeńskiego?
  • Kiedy rozwód jest niedopuszczalny?
  • Wina w rozkładzie pożycia
  • Treść wyroku rozwodowego a władza rodzicielska
  • Rozwód, a wspólne mieszkanie stron
  • Nazwisko po rozwodzie
  • Alimenty między małżonkami po rozwodzie
  • Od jakiej daty należy opłacać alimenty?
  • Kiedy można żądać alimentów od drugiego małżonka?
  • Alimenty w przypadku pogorszenia się sytuacji życiowej
  • Obowiązek alimentacyjny, a zawarcie nowego małżeństwa
  • Wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego
  • Alimenty na dziecko po rozwodzie
  • Przebieg postępowania sądowego o rozwód
  • Jak się rozwieść na jednej rozprawie?
  • Czy niestawiennictwo stron ma wpływ na przebieg postępowania?
  • Czy dziecko może być świadkiem w sprawie o rozwód?
  • Co to jest przesłuchanie stron?
  • Sprawa o rozwód i sprawa o alimenty
  • Rozwód a podział majątku
  • Skutki rozwodu
  • Jak odwołać się od niekorzystnego wyroku?
  • O co wnosić w apelacji?
 • Unieważnienie małżeństwa
  • Co to jest unieważnienie małżeństwa?
  • Kiedy można wystąpić o unieważnienie małżeństwa?
  • Ile kosztuje postępowanie?
  • Jak wnieść sprawę?
  • O czym pamiętać w postępowaniu?
 • Kościelne unieważnienie małżeństwa
  • Rozwód kościelny (kościelne unieważnienie małżeństwa)
  • Gdzie sprawdzić, czy ksiądz miał delegację?
  • Czy można ustanowić pełnomocnika w procesie kościelnym i jak to zrobić?
  • Do jakiego sądu złożyć skargę o stwierdzenie nieważności małżeństwa kościelnego?
  • O co wnosi się przed sądem kościelnym? Jak sformułować wniosek?
  • Jak zwracać się do sądu kościelnego?
  • Czy muszę przedstawiać dowody?
  • Jakie dokumenty są potrzebne do złożenia skargi?
  • Co zrobić, gdy otrzymało się skargę małżonka złożoną w sądzie kościelnym?
  • Czy w sprawach kościelnych można powoływać biegłych?
  • Czy od wyroku sądu kościelnego przysługuje apelacja?
 • Przykładowe szablony dokumentów
  • Wzór wniosku o separację
  • Wzór pozwu o separację
  • Wzór pozwu o rozwód bez orzekania o winie
  • Wzór pozwu o rozwód z orzekaniem o winie
 • Podsumowanie