Upadłości i restrukturyzacja

Jednym z obszarów specjalizacji Kancelarii, jest doradztwo w prowadzeniu spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych na rzecz naszych klientów. Jest to uzupełnienie naszej oferty z zakresu prawa spółek i prawa gospodarczego, dedykowane dla podmiotów które z uwagi na zmieniające okoliczności rynkowe znalazły się w trudnościach finansowych.

Swoje usługi dedykujemy także przedsiębiorcom, którzy chcą chronić się przed nieuzasadnionymi wnioskami wierzycieli o ogłoszenie upadłości.

W ofercie Kancelarii znajdują się m.in. następujące usługi:

  1. Analiza bieżącej sytuacji przedsiębiorstwa pod kątem spełniania przesłanek do uruchomienia postępowania naprawczego lub zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości
  2. Analiza prawna sytuacji prawnej członków zarządu w przypadku ogłoszeniu upadłości przedsiębiorstwa
  3. Pomoc prawna w przygotowaniu wniosku o wszczęcie postępowania naprawczego, reprezentacja przed sądem oraz w kontakcie z wierzycielami w zakresie realizacji postępowania naprawczego
  4. Pomoc prawna w przygotowaniu wniosku o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu lub likwidacyjnej
  5. Pomoc prawna dla wierzycieli - w szczególności przygotowanie zgłoszenia wierzytelności oraz reprezentowania interesu wierzyciela w toku postępowania (weryfikacja list wierzytelności, weryfikacja planu podziału, skarga pauliańska, bezskuteczność czynności prawnych upadłego wobec masy upadłości, udział w pracach rady wierzycieli itp.).
  6. Reprezentowanie członków zarządu przedsiębiorcy w postępowaniach związanych z trwającym postępowaniem upadłościowym (w szczególności o zakaz prowadzenia działalności gospodarczej).

Współpracujący z nami eksperci posiadają licencję syndyka wydaną przez Ministra Sprawiedliwości, pozwalającą na wykonywanie zawodu syndyka, nadzorcy oraz zarządcy sądowego.

Poniżej prezentujemy najbardziej popularne artykuły z sekcji prawo gospodarcze:

Zapraszamy do kontaktu z naszymi prawnikami. Kancelaria świadczy także porady prawne przez Internet, zapraszamy do wypełnienia bezpłatnego formularza wyceny usługi.