Firmy i instytucje - prawo karne gospodarcze

1. Obrona w postępowaniu przygotowawczym oraz przed wszystkimi sądami i instancjami.

2. Reprezentowanie w charakterze pełnomocnika pokrzywdzonych w postępowaniach karnych.

3. Konsultacje i opinie w zakresie prawnokarnych skutków podejmowanych decyzji gospodarczych.

4. Przygotowywanie pism procesowych i wniosków dowodowych.

5. Przygotowywanie apelacji od wyroku Sądu I instancji i zażalenia np. na umorzenie postępowania przez prokuratora.

6. Przygotowywanie kasacji do Sądu Najwyższego - kasacja przysługuje tylko w sprawach, w których orzeczono karę pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej wykonania.

Poniżej prezentujemy najbardziej popularne artykuły z sekcji prawo karne:

Zapraszamy do kontaktu z naszymi prawnikami. Kancelaria świadczy także porady prawne przez Internet, zapraszamy do wypełnienia bezpłatnego formularza wyceny usługi.