Zakup pierwszego mieszkania bez podatku PCC

publikacja: 2023-09-20, sekcja: prawo cywilne

Kto płaci u notariusza za umowę najmu okazjonalnego?

publikacja: 2022-10-24, sekcja: prawo cywilne

Kto ma pierwszeństwo wierzyciel pauliński czy wierzyciel hipoteczny?

publikacja: 2022-04-07, sekcja: prawo cywilne

Umowy najmu w galeriach handlowych a stan epidemii

publikacja: 2020-04-01, sekcja: prawo cywilne

Czy można wypowiedzieć umowę najmu lokalu zawartą na czas oznaczony?

publikacja: 2019-06-21, sekcja: prawo cywilne

Odsetki - rodzaje i sposób obliczania.

publikacja: 2018-12-13, sekcja: prawo cywilne

Zajęcie rachunku bankowego oraz wynagrodzenia przez komornika.

publikacja: 2018-01-03, sekcja: prawo cywilne

Przedawnienie roszczeń odszkodowawczych z umowy ubezpieczenia

publikacja: 2017-12-06, sekcja: prawo cywilne

Co zrobić gdy dłużnik dokonuje darowizny i wyzbywa się majątku ?

publikacja: 2017-03-31, sekcja: prawo cywilne

Umowa zlecenie zmiany w 2017 r. -o czym pamiętać? co powinna zawierać?

publikacja: 2016-12-13, sekcja: prawo cywilne

Niechciany lokator, co zrobić?

publikacja: 2016-11-27, sekcja: prawo cywilne

Jak znieść współwłasność nieruchomości?

publikacja: 2016-10-23, sekcja: prawo cywilne

Wyłączenie odpowiedzialności solidarnej w spółce cywilnej

publikacja: 2016-09-19, sekcja: prawo cywilne

Opóźniony lub odwołany lot? Prawa pasażera

publikacja: 2016-08-03, sekcja: prawo cywilne

Kiedy miasto może żądać zwrotu bonifikaty na mieszkanie?

publikacja: 2016-07-18, sekcja: prawo cywilne

Kiedy biuro podróży może podwyższyć cenę wycieczki?

publikacja: 2016-07-17, sekcja: prawo cywilne

Odsetki ustawowe w 2016 r.

publikacja: 2016-07-13, sekcja: prawo cywilne

Kiedy mogę domagać się zmiany sędziego ?

publikacja: 2016-06-10, sekcja: prawo cywilne

Odpowiedzialność szpitala za zakażenie gronkowcem

publikacja: 2016-05-18, sekcja: prawo cywilne

Uciążliwy sąsiad - co mogę zrobić ? Roszczenia w przypadku immisji

publikacja: 2016-02-17, sekcja: prawo cywilne

Nowy wymóg formalny pozwu - nowelizacja KPC w 2016 r.

publikacja: 2016-02-13, sekcja: prawo cywilne

Zadośćuczynienie za naruszenie dóbr osobistych

publikacja: 2015-12-20, sekcja: prawo cywilne

Odpowiedzialność odszkodowawcza za czyn niedozwolony na podstawie KC

publikacja: 2015-11-27, sekcja: prawo cywilne

Odpowiedzialność małoletnich za szkodę

publikacja: 2015-09-30, sekcja: prawo cywilne

Odszkodowanie w związku ze śmiercią członka rodziny w wyniku wypadku

publikacja: 2015-09-30, sekcja: prawo cywilne

Zawarcie ugody w postępowaniu nakazowym - zwrot opłaty sądowej

publikacja: 2015-07-13, sekcja: prawo cywilne

Czy mogę dokonać reklamacji bez paragonu ?

publikacja: 2015-05-29, sekcja: prawo cywilne

Jakie ma prawa osoba ubezwłasnowolniona ?

publikacja: 2015-05-20, sekcja: prawo cywilne

Umowa najmu okazjonalnego - bezpieczniej dla właściciela

publikacja: 2015-05-12, sekcja: prawo cywilne

Umowa zlecenie a umowa o dzieło

publikacja: 2015-04-22, sekcja: prawo cywilne

Zadośćuczynienie za doznaną krzywdę dla bezpośrednio poszkodowanego

publikacja: 2015-03-29, sekcja: prawo cywilne

Zmiana umowy z uwagi na nadzywczajne okoliczności

publikacja: 2015-03-14, sekcja: prawo cywilne

Stan wyższej konieczności jako wyłączenie odpowiedzialności cywilnej

publikacja: 2015-03-03, sekcja: prawo cywilne

Jak zostać zwolnionym od kosztów sądowych ?

publikacja: 2015-02-25, sekcja: prawo cywilne

Wady oświadczenia woli - bezwględna nieważność

publikacja: 2015-01-18, sekcja: prawo cywilne

Procedura Ubezwłasnowolnienia

publikacja: 2015-01-17, sekcja: prawo cywilne

Nieudana wycieczka turystyczna - reklamacja, zadośćuczynienie

publikacja: 2015-01-03, sekcja: prawo cywilne

Wysokość odsetek ustawowych od 23 grudnia 2014 r.

publikacja: 2015-01-01, sekcja: prawo cywilne

Odszkodowanie - obowiązek naprawienia szkody majątkowej na osobie

publikacja: 2014-12-22, sekcja: prawo cywilne

Ubezwłasnowolnienie-różnice ubezwłasnowolnienie całkowite a częściowe

publikacja: 2014-12-11, sekcja: prawo cywilne

Wykonywanie orzeczeń sądowych w UE

publikacja: 2014-12-04, sekcja: prawo cywilne

Nowe obowiązki dla prowadzących sklep internetowy od 25 grudnia 2014 r

publikacja: 2014-12-02, sekcja: prawo cywilne

Zadośćuczynienie -odszkodowanie za śmierć najbliższego członka rodziny

publikacja: 2014-11-17, sekcja: prawo cywilne

Sprzeciw od wyroku zaocznego

publikacja: 2014-10-14, sekcja: prawo cywilne

Rękojmia za wady dzieła

publikacja: 2014-10-10, sekcja: prawo cywilne

Jak usprawiedliwić nieobecność w sądzie?

publikacja: 2014-09-25, sekcja: prawo cywilne

Jak dostać pełnomocnika z urzędu?

publikacja: 2014-09-16, sekcja: prawo cywilne

Warunki niezbędne do przeprowadzenia eksmisji

publikacja: 2014-09-05, sekcja: prawo cywilne

Kiedy pozew powinien być wniesiony na urzędowym formularzu?

publikacja: 2014-08-31, sekcja: prawo cywilne

Odszkodowanie za wadliwe wykonanie umowy

publikacja: 2014-08-28, sekcja: prawo cywilne

Kiedy nie można wycofać się z zawartej umowy?

publikacja: 2014-05-12, sekcja: prawo cywilne

Jak odzyskać utracony tytuł wykonawczy?

publikacja: 2014-04-03, sekcja: prawo cywilne

Jak przekształcić spółdzielcze prawo do lokalu w odrębną własność?

publikacja: 2014-03-14, sekcja: prawo cywilne

Jak się bronić przed bezczynnością sądu?

publikacja: 2014-03-14, sekcja: prawo cywilne

Jak się odwołać od nakazu z sądu elektronicznego? - problem doręczeń

publikacja: 2014-02-07, sekcja: prawo cywilne

Przedawnienie roszczeń z tytułu umowy ubezpieczenia

publikacja: 2014-01-09, sekcja: prawo cywilne

Likwidacja szkody z OC sprawcy w pytaniach i odpowiedziach

publikacja: 2013-12-15, sekcja: prawo cywilne

Zmiany w wymiarze urlopu wychowawczego po nowelizacji przepisów Kodeksu pracy

publikacja: 2013-12-15, sekcja: prawo cywilne

Dodaj PESEL do umowy

publikacja: 2013-10-12, sekcja: prawo cywilne

Niezgodność towaru z umową

publikacja: 2013-09-21, sekcja: prawo cywilne

Uprawnienia windykatorów i komorników

publikacja: 2013-09-15, sekcja: prawo cywilne

Kiedy gmina może rozwiązać umowę o użytkowanie wieczyste?

publikacja: 2013-05-18, sekcja: prawo cywilne

Zawieranie umów drogą elektroniczną w pytaniach i odpowiedziach

publikacja: 2013-04-21, sekcja: prawo cywilne

Wstrzymanie egzekucji nakazu zapłaty w postępowaniu elektronicznym

publikacja: 2013-03-10, sekcja: prawo cywilne

Klauzule niedozwolone w umowach

publikacja: 2012-12-02, sekcja: prawo cywilne

Obliczanie terminów na gruncie prawa cywilnego

publikacja: 2012-10-05, sekcja: prawo cywilne

Odstąpienie od umowy o dzieło

publikacja: 2012-09-15, sekcja: prawo cywilne

Odwołanie darowizny niewykonanej i wykonanej

publikacja: 2012-06-11, sekcja: prawo cywilne

W jaki sposób odwołać darowiznę?

publikacja: 2012-02-03, sekcja: prawo cywilne

Zasiedzenie nieruchomości

publikacja: 2012-02-03, sekcja: prawo cywilne