Vademecum Prawa medycznego

data wydania: wrzesień 2011, ISBN: 9788392930150 Vademecum Prawa medycznego

Książka poświęcona prawom i obowiązkom lekarzy i pacjentów. Porusza kwestie takie jak prawo do odmowy udzielenia świadczenia, ochrona danych osobowych w zakładach opieki zdrowotnej (obecnie podmiotach udzielających świadczeń zdrowotnych), błąd w sztuce medycznej w świetle ustawy o ochronie praw pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Publikacja napisana została przystępnym językiem z myślą o osobach nie związanych zawodowo z prawem – aktualne problemy prawne, z którymi spotykają się w codziennej praktyce lekarze, a pacjenci przy okazji korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej, zostały zilustrowane konkretnymi przykładami.

Kup online >>

 

Reklama Leków a Prawo farmaceutyczne

data wydania: sierpień 2010, ISBN: 9788376772899 Reklama Leków a Prawo farmaceutyczne

Publikacja przeznaczona zarówno dla farmaceutów jak i lekarzy oraz przedstawicieli firm farmaceutycznych – próba odpowiedzi na pytanie na co polskie prawo zezwala w zakresie relacji lekarz – firma farmaceutyczna. Określenie zgodnej z prawem reklamy produktu leczniczego budzi wiele wątpliwości i kontrowersji, zwłaszcza wobec wysoce restrykcyjnych przepisów. Regulacje ustawowe zostały wyjaśnione w praktycznych przykładach odnoszących się do zachowań zakazanych, działań nie uznawanych przez ustawę za reklamę, dozwolonych ram reklamy leków oraz zasad promocji środków spożywczych specjalnego przeznaczenia. W publikacji omówiono także regulacje kodeksów etycznych obowiązujących lekarzy i firmy farmaceutyczne. Osobny rozdział poświęcony został odpowiedzialności zawodowej lekarza, zarówno na gruncie prawa farmaceutycznego jak i prawa karnego.

Kup online >>