Kontakt

W sprawach dotyczących prowadzonych postępowań upadłościowych prosimy kontaktować się z sekretariatem Kancelarii:
tel. (61) 624-85-45
e-mail: kancelaria@zubkowska.pl

Uwaga - nie udzielamy telefonicznie informacji dotyczących indywidualnych spraw wierzycieli. Kancelaria nie ma możliwości weryfikacji tożsamości dzwoniących osób, dlatego we wszelkich sprawach dotyczących indywidualnych spraw (zwłaszcza spraw pracowniczych) prosimy o kontakt listowny na adres:
 
Kancelaria Adwokacka Anna Zubkowska-Rojszczak
ul. Tylne Chwaliszewo 23/3
61-103 Poznań