Sprawy podatkowe

W ramach praktyki prawa karnego, kancelaria świadczy także usługi z zakresu ordynacji podatkowej i kodeksu karnego skarbowego. Zlecenie prowadzenia sprawy już na etapie kontroli podatkowej niekiedy pozwala na pomyślne zakończenie sprawy bez angażowania się w długotrwały spór sądowy.

W ofercie kancelarii znajdują się m.in. następujące usługi:

  1. Pomoc prawna w sprawach podatkowych oraz celnych, w tym sporządzanie zastrzeżeń lub wyjaśnień do ustaleń z protokołu kontroli
  2. Prowadzenie spraw karno-skarbowych na etapie postępowania przygotowawczego oraz przed wszystkimi instancjami sądowymi
  3. Reprezentowanie osób pociągniętych do odpowiedzialności posiłkowej (w tym odpowiedzialność członków zarządu za zobowiązania publicznoprawne spółek)
  4. Reprezentowanie w postępowaniu o dobrowolne poddanie się odpowiedzialności - udział w negocjacjach i posiedzeniu sądu w przedmiocie zezwolenia na poddanie się odpowiedzialności
  5. Obrona w sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe

Przykłady realizowanych spraw:

  • reprezentowanie podmiotów podejrzanych o tzw. oszustwa karuzelowe,
  • obrona w sprawach podatkowych dotyczących wywozu towarów poza granice UE,
  • udział w postępowaniach związanych z wewnątrzwspólnotową dostawą towarów.

W zakresie materialnego prawa podatkowego współpracują z nami eksperci posiadający licencję doradcy podatkowego. Wiedza z zakresu przepisów podatkowych połączona z wiedzą i doświadczeniem z zakresu procedur karno-skarbowych umożliwia profesjonalną i kompleksową obsługę prawną podmiotów borykających się z problemami karno-skarbowymi.

Poniżej prezentujemy najbardziej popularne artykuły z sekcji prawo gospodarcze:

Zapraszamy do kontaktu z naszymi prawnikami. Kancelaria świadczy także porady prawne przez Internet, zapraszamy do wypełnienia bezpłatnego formularza wyceny usługi.