Sprawy z zakresu prawa pracy

Z każdym kolejnym rokiem przepisy prawa pracy ulegają coraz większemu skomplikowaniu, zarówno w efekcie zmian wprowadzanych przez ustawodawcę jak i implementacji do polskiego porządku prawnego przepisów europejskich. Poruszanie się w gąszczu przepisów wymaga dużego doświadczenia, wynikającego także z praktyki sporów sądowych.

Chociaż powszechnie przyjęło się uznawać, że przepisy kodeksu pracy mocno faworyzują pracowników w relacji z pracodawcą, należy pamiętać że prawo nie jest w tym względzie jednostronne.

Prawnicy Kancelarii posiadają praktyczne doświadczenie w stosowaniu przepisów prawa pracy. Nasze usługi są dedykowane głównie dla przedsiębiorców i obejmują w szczególności:

 1. Przygotowanie umów o pracę z uwzględnieniem potrzeb pracodawcy w szczególności związanych z systemem czasu pracy
 2. Przygotowanie umów cywilnoprawnych
 3. Opracowanie procedury rozwiązywania umów o pracę w tym w trybie dyscyplinarnym
 4. Dochodzenie roszczeń z tytułu odpowiedzialności materialnej pracowników
 5. Reprezentowanie przed sądami w przypadku, gdy z roszczeniami występują pracownicy:
  1. ustalenie istnienia stosunku pracy,
  2. przywrócenie do pracy,
  3. uznanie wypowiedzenia o pracę za bezskuteczne,
  4. odszkodowanie za nieuzasadnione lub niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę,
  5. wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych,
  6. roszczenia wynikające z odpowiedzialności materialnej pracowników.
 6. Udział w mediacjach i negocjacjach w przypadku sporu z pracownikami
 7. Opracowanie regulaminów pracy i innych dokumentów wynikających z przepisów prawa pracy
 8. Pomoc prawna w trakcie kontroli organów inspekcji pracy.

Przykłady realizowanych spraw:

 • procesy z roszczeń o odpowiedzialność majątkową
 • procesy z roszczeń o odszkodowanie za bezpodstawne rozwiązanie umowy w trybie dyscyplinarnym
 • reprezentacja w postępowaniu karnym w przypadku kradzieży mienia firmowego (np. paliwo).

Na życzenie przedsiębiorców przeprowadzamy także zamknięte szkolenia z zakresu przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingowi w pracy, czy też branżowych przepisów dotyczących czasu pracy (np. kierowców, personelu medycznego etc).

Zapraszamy do kontaktu z naszymi prawnikami. Kancelaria świadczy także porady prawne przez Internet, zapraszamy do wypełnienia bezpłatnego formularza wyceny usługi.