Prawo spółek

Pomagamy przedsiębiorcom na każdym etapie prowadzenia działalności - od działań rejestrowych (także związanych z uzyskaniem koniecznych zezwoleń i koncesji), poprzez przekształcenia (fuzje i przejęcia), a skończywszy na pomocy prawnej związanej z zakończeniem działalności gospodarczej.

Usługi kancelarii obejmują między innymi:

  1. Zakładanie spółek prawa handlowego (sporządzanie umów spółek oraz statutów).
  2. Rejestracja przedsiębiorców w Krajowym Rejestrem Sądowym.
  3. Bieżąca obsługa spółek - dopłaty, obniżenie/podwyższenie kapitału, sprzedaż udziałów, zaskarżanie uchwał.
  4. Doradztwo w sprawach korporacyjnych, obsługa organów spółek, przygotowanie projektów uchwał i protokołów.
  5. Pomoc prawna w zakresie łączenia i przekształceń przedsiębiorstw.
  6. Reprezentacja w sprawach przeciwko członkom zarządu w zakresie odpowiedzialności za zobowiązania spółki (art. 299 ksh).
  7. Prowadzenie postępowań restrukturyzacyjnych, naprawczych i upadłościowych (zobacz szczegóły).

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w świadczeniu pomocy prawnej oraz prowadzeniu postępowań sądowych wynikających z przepisów kodeksu spółek handlowych.

Poniżej prezentujemy najbardziej popularne artykuły z sekcji prawo gospodarcze:

Zapraszamy do kontaktu z naszymi prawnikami. Kancelaria świadczy także porady prawne przez Internet, zapraszamy do wypełnienia bezpłatnego formularza wyceny usługi.