Klienci indywidualni - Prawo karne

1. Sporządzanie pism procesowych.

2. Sporządzanie prywatnych aktów oskarżenia.

3. Reprezentowanie Klientów w postępowaniach Przed Prokuraturą i Sądem, w tym także w sprawach o wykroczenia oraz w sprawach o wykroczenia i przestępstwa skarbowe.

4. Reprezentowaniem Klientów w sprawach o uzyskanie odszkodowania oraz zadośćuczynienia za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie.

5. Postępowanie wykonawcze, w zakresie spraw o odroczenie wykonania kary, zawieszenie wykonania kary, warunkowe przedterminowe zwolnienie, przerwa w karze pozbawienia wolności.

6. Przygotowywanie pism procesowych i wniosków dowodowych.

7. Przygotowywanie apelacji od wyroku Sądu I instancji i zażalenia np. na umorzenie postępowania przez prokuratora.

8. Przygotowywanie kasacji do Sądu Najwyższego.
Uwaga - kasacja przysługuje tylko w sprawach, w których orzeczono karę pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej wykonania.

9. Obrona przy wydawaniu wyroków łącznych, sporządzanie wniosku o wydanie wyroku łącznego.

Poniżej prezentujemy najbardziej popularne artykuły z sekcji prawo karne:

Zapraszamy do kontaktu z naszymi prawnikami. Kancelaria świadczy także porady prawne przez Internet, zapraszamy do wypełnienia bezpłatnego formularza wyceny usługi.