Upadłość konsumencka

Wraz z wejściem w życie 01 stycznia 2015 roku znowelizowanych przepisów ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze, udrożniona została możliwość ogłaszania upadłości przez osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej. Wcześniejsze przepisy określały warunki trudne do spełnienia, przez co zdecydowana większość wniosków o ogłoszenie upadłości była przez sąd oddalana.

Ogłoszenie upadłości przez osoby fizyczne jest często rozwiązaniem ostatecznym, pozwala jednak na wyjście z pętli zadłużenia która w innym wariancie wiązałaby dłużnika na długie lata, często do końca życia. Jest to więc szansa na nowe otwarcie, czysty start - bez większości majątku, ale i zobowiązań.

Możemy pomóc w następującym zakresie:

  1. Analiza bieżącej sytuacji, weryfikacja spełnienia przesłanek do ogłoszenia upadłości konsumenckiej a także wskazanie prawdopodobnego przebiegu procesu upadłościowego oraz skutków dla dłużnika i ew. małżonka,
  2. Pomoc w przygotowaniu wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej
  3. Niezależne od wskazanego przez sąd doradztwo w bieżących sprawach dotyczących trwającego postępowania upadłościowego.

Należy podkreślić, że w niektórych przypadkach ogłoszenie upadłości przez osobę fizyczną nie jest jednak rozwiązaniem optymalnym, dlatego zawsze rekomendujemy aby przed podjęciem działań prawnych zasięgnąć opinii profesjonalisty. Kancelaria współpracuje z licencjonowanymi syndykami, posiadającymi praktyczne doświadczenie w zarówno w doradztwie restrukturyzacyjnym jak i prowadzeniu spraw upadłościowych jako syndycy i nadzorcy wyznaczeni przez sąd.

Zapraszamy do kontaktu z naszymi prawnikami. Kancelaria świadczy także porady prawne przez Internet, zapraszamy do wypełnienia bezpłatnego formularza wyceny usługi.