Zakup pierwszego mieszkania bez podatku PCC

publikacja: 2023-09-20, sekcja: prawo cywilne

W życie weszły nowe przepisy, w oparciu o które możliwe stanie się nabycie pierwszego mieszkania bądź domu na rynku wtórny bez konieczności płacenia podatku od czynności cywilnoprawnych ( tzw. PCC), który wynosi 2 %. Co do zasadny, zgodnie z nową regulacją,  zwalnia się od podatku  czynności cywilnoprawne stanowiące sprzedaż, której przedmiotem jest:

- prawo własności lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość,

- prawo własności budynku mieszkalnego jednorodzinnego,

- spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu dotyczące lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego,

jeżeli kupującym jest osoba fizyczna lub osoby fizyczne, którym w dniu sprzedaży i przed tym dniem nie przysługiwało żadne z tych praw ani udział w tych prawach.

Powyższe oznacza, że podatku nie zapłacą tylko osoby, które nabywają pierwsze mieszkania bądź dom. Jeśli przed zawarcia umowy sprzedaży osoba nabywająca nieruchomość była lub jest właścicielem mieszkania bądź domu, to nie może skorzystać ze zwolnienia  i obowiązana będzie do uiszczenia podatku. Dodatkowo warto zauważyć, że jeśli lokal mieszkalny nabywają dwie osoby np. małżonkowie, to zwolnienie od podatku będzie możliwe tylko jeśli żadne z małżonków nie będzie posiadało mieszkania lub domu.

Od powyższej zasady - nieposiadania mieszkania, uprawniającej do zwolnienia z podatku istnieje wyjątek. Osoba fizyczna może w dniu nabycia nieruchomości posiadać nie więcej niż 50 % praw w nieruchomości jeśli nabyła je w drodze dziedziczenia.  W takiej sytuacji możliwe będzie zwolnienie od uiszczenia podatku 2%.

-----
Zapraszamy do przeczytania innych artykułów z sekcji prawo cywilne oraz kontaktu z naszymi prawnikami.
Kancelaria świadczy także porady prawne przez Internet, zapraszamy do wypełnienia bezpłatnego formularza wyceny usługi.