Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2017 r.

publikacja: 2017-01-22, sekcja: inne obszary prawa

Wzrasta płaca minimalna a pojęcie minimalnej wysokości wynagrodzenia od 2017 r. nie dotyczy już tylko i wyłącznie wynagrodzenia za pracę dla osób zatrudnionych na podstawie przepisów Kodeksu Pracy, ale również osób pracujących na podstawie umów cywilnoprawnych np. umowy zlecenie. Do tych umów zastosowanie będzie mieć tzw. minimalna stawka godzinowa - jest to minimalna wysokość wynagrodzenia za każdą godzinę wykonania zlecenia lub świadczenia usług, przysługująca przyjmującemu zlecenie lub świadczącemu usługi.

Po pierwsze należy wskazać, że w 2017 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wzrasta o 150 zł. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2017 r. od dnia 1 stycznia 2017 r. ustalone zostało  minimalne wynagrodzenie za pracę w wysokości 2000 zł brutto. Oznacza to, że na rękę pracownik pracujący na pełny etat otrzyma około 1459 zł. Warto wskazać, że w 2016 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wynosiło miesięcznie 1850 zł brutto, tj. ok. 1355 zł netto.

Nowością w 2017 r. jest również ustalenie minimalnej stawki godzinowej dla osób pracujących na podstawie umowy zlecenie oraz umowie o świadczenie usług.  Z początkiem 2017 r. minimalna stawka godzinowa dla niektórych umów cywilnoprawnych wynosi 13 zł za godzinę.  Należy jednak wskazać, że ustawodawca przewidział wyjątki, od zastosowania minimalnej stawki godzinowej. Dla przykładu, zgodnie z ustawą minimalna stawka godzinowa nie ma zastosowania, jeżeli o miejscu i czasie wykonania zlecenia lub świadczenia usług decyduje przyjmujący zlecenie lub świadczący usługi i przysługuje mu wyłącznie wynagrodzenie prowizyjne. Należy również dodać, że stawka godzinowa odnosi się zarówno do zleceniobiorców będących zarówno osobami fizycznymi prowadzących działalność gospodarczą jak również osób fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej.

-----
Zapraszamy do przeczytania innych artykułów z sekcji inne obszary prawa oraz kontaktu z naszymi prawnikami.
Kancelaria świadczy także porady prawne przez Internet, zapraszamy do wypełnienia bezpłatnego formularza wyceny usługi.