Ustawa o wsparciu kobiet w ciąży i ich rodzin "Za Życiem"

publikacja: 2016-11-06, sekcja: inne obszary prawa

Sejm uchwalił ustawę o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. Ustawa skupia się na nowych rozwiązaniach w zakresie polityki rodzinnej państwa i określa uprawnienia kobiet w ciąży i ich rodzin do wsparcia w zakresie dostępu do: świadczeń opieki zdrowotnej oraz instrumentów polityki na rzecz rodziny. Kluczowe rozwiązania jakie przewiduje nowa ustawa dotyczą m.in. przyznania jednorazowego świadczenia pieniężnego z tytułu urodzenia chorego dziecka, a także wprowadzenie  stanowiska asystenta rodziny, którego zadania mają skupiać się na pomocy i pracy z rodziną.

Zgodnie z nową ustawą wsparcie rodziny ma polegać między innymi na wypłaceniu jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.  Wsparcie przysługiwać będzie matce lub ojcu, opiekunowi prawnemu albo faktycznemu w wysokości 4000 złotych. Świadczenie udzielane będzie na wniosek, który trzeba złożyć w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka. Jednorazowa kwotowa pieniężna będzie przysługiwać, jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu.

Nowy akt prawny wprowadza stanowisko asystenta rodzinnego. Jak możemy przeczytać w uzasadnieniu projektu do przedmiotowej ustawy „celem pracy asystenta będzie osiągnięcie przez rodzinę podstawowego poziomu stabilności życiowej, która umożliwi jej wychowywanie dzieci.” Dalej należy wskazać, że zadaniem asystenta rodziny będzie m. in udzielanie rodzinie informacji na temat pomocy która ma być świadczona przez instytucje rządowe, samorządowe i organizacje pozarządowe, a nadto udzielanie pomocy rodzinom w uzyskaniu zatrudnienia, podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz zdobywania umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego.

Należy również dodać że wsparcie polegać ma także na zapewnieniu dostępu do informacji w zakresie rozwiązań wspierających rodziny oraz kobiety w ciąży, zabezpieczeniu kobietom w ciąży dostępu do diagnostyki prenatalnej, zapewnieniu odpowiednich świadczeń opieki zdrowotnej dla kobiety w okresie ciąży, porodu i połogu, ze szczególnym uwzględnieniem kobiet w ciąży powikłanej oraz w sytuacji niepowodzeń położniczych, a nadto zagwarantowaniu odpowiednich świadczeń opieki zdrowotnej dla dziecka, ze szczególnym uwzględnieniem dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.

Ustawa ma wejść w życie od 1 stycznia 2017 r. 

-----
Zapraszamy do przeczytania innych artykułów z sekcji inne obszary prawa oraz kontaktu z naszymi prawnikami.
Kancelaria świadczy także porady prawne przez Internet, zapraszamy do wypełnienia bezpłatnego formularza wyceny usługi.