Zmiany w urlopach rodzicielskich w 2016 r.

publikacja: 2015-12-23, sekcja: inne obszary prawa

 

Od 2 stycznia 2016 r. zmianie ulegają przepisy dotyczące urlopów związanych z rodzicielstwem. Zmianie przede wszystkim ulega przepis wydłużający termin na złożenie wniosku o udzielenie urlopu rodzicielskiego. Zgodnie z nowelizacją pracownica, nie później niż 21 dni po porodzie, może złożyć pisemny wniosek o udzielenie jej, bezpośrednio po urlopie macierzyńskim, urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze. Dotychczas termin na złożenie wniosku wynosił 14 dni. Należy zaznaczyć, że pracodawca zobowiązany jest do uwzględnienia wniosku.

Zmianie nie ulegnie długość urlopu macierzyńskiego, który wynosi od 20 do 37 tygodni w zależności od liczby dzieci przy jednym porodzie, natomiast wydłużony został okres urlopu rodzicielskiego. Dotychczas taki urlop nie mógł być dłuższy niż 26 tygodni niezależnie od liczby dzieci urodzonych przy jednym porodzie. Nowelizacja Kodeksu pracy wprowadziła wydłużenie tego okresu, który jest zależny od ilości urodzonych dzieci. I tak po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego albo zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający okresowi urlopu macierzyńskiego pracownik ma prawo do urlopu rodzicielskiego w wymiarze do:

1) 32 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie,

2) 34 tygodnie jeżeli przy jednym porodzie urodziło się dwoje lub więcej dzieci.  

Urlop rodzicielski w takim wymiarze przysługuje obojgu rodzicom łącznie. Warto zaznaczyć, że z urlopu rodzicielskiego może jednocześnie korzystać każde z rodziców, jednak w takim przypadku łączny wymiar urlopu rodzicielskiego nie może przekraczać wyżej wskazanego wymiaru. Urlop rodzicielski jest udzielany jednorazowo albo w częściach nie później niż do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6 rok życia.

Należy jeszcze wspomnieć o kwestii urlopu ojcowskiego. Ojciec wychowujący dziecko ma prawo do urlopu ojcowskiego w wymiarze do 2 tygodni, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 24 miesiąca życia. Termin ten został, więc wydłużony z 12 miesięcy do 24 miesięcy.

-----
Zapraszamy do przeczytania innych artykułów z sekcji inne obszary prawa oraz kontaktu z naszymi prawnikami.
Kancelaria świadczy także porady prawne przez Internet, zapraszamy do wypełnienia bezpłatnego formularza wyceny usługi.