Skutki niestosowania się do orzeczonego środka zabezpieczającego

publikacja: 2015-09-29, sekcja: prawo karne

Nowelizacja Kodeksu Karnego, która weszła w życie z dniem 1 lipca 2015 r., wprowadziła w części szczególnej tej ustawy nowe rozwiązanie zawarte w art. 244b, które ma zapewnić wykonywanie orzeczonych środków zabezpieczających (elektroniczną kontrolę miejsca pobytu, terapię, terapię uzależnień czy pobyt w zakładzie psychiatrycznym).

Zgodnie z treścią omawianego przepisu : „Kto nie stosuje się do określonych w ustawie obowiązków związanych z orzeczonym wobec niego środkiem zabezpieczającym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.” Wprowadzenie odpowiedzialności karnej za w/w przestępstwo ma w pewnym stopniu zabezpieczyć wykonywanie środka zabezpieczającego przez sprawcę czynu, np. zapewnić jego uczestnictwo w terapii uzależnień. Stwierdzić trzeba, że powyższe ma powstrzymywać osoby, wobec których zostały nałożone obowiązki związane z wykonywaniem środka zabezpieczającego, przed ich lekceważeniem.

Wprowadzenie takiej regulacji może wydawać się niesłuszne, bowiem pierwotnie za popełniony czyn nałożona zostanie sankcja o charakterze leczniczym, a następnie w razie nie stosowanie się do określonych w ustawie obowiązków związanych z orzeczonym środkiem zabezpieczającym, będzie to sankcja o charakterze karnym.

W jaki sposób można popełnić przestępstwo z  art. 244b KK?

Powyższe przestępstwo może zostać popełnione poprzez działanie np. uszkodzenie nadajnika, który służy do elektronicznej kontroli miejsca pobytu, jak również poprzez zaniechanie np. niestawiennictwo w placówce leczenia odwykowego, odmowa leczenia farmakologicznego.

Uszkodzenie urządzenia przez inną osobę

Ponadto osoba, która bezprawnie udaremnia wykonywanie orzeczonego wobec innej osoby środka zabezpieczającego w postaci elektronicznej kontroli miejsca pobytu będzie również odpowiadać za popełnienie przestępstwa takiej samej jak osób, która nie stosuje się do orzeczonego środka zabezpieczającego. Powyższe ma na celu zabezpieczenie przed tym aby np. kolega lub ktoś z rodziny sprawcy nie uszkodził specjalnie nadajnika lub rejestratora. 

-----
Zapraszamy do przeczytania innych artykułów z sekcji prawo karne oraz kontaktu z naszymi prawnikami.
Kancelaria świadczy także porady prawne przez Internet, zapraszamy do wypełnienia bezpłatnego formularza wyceny usługi.