Urlop ojcowski - czym jest , komu przysługuje ?

publikacja: 2015-06-29, sekcja: inne obszary prawa

Urlop ojcowski jest uprawnieniem, które przysługuje tylko i wyłącznie ojcu, który wychowuje dziecko. Okres przysługującego urlopu ojcowskiego wynosi 2 tygodnie. Prawo to trwa nie dłużej niż:

1) do ukończenia przez dziecko 12 miesiąca życia albo

2) do upływu 12 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia orzekającego przysposobienie i nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10 roku życia.

Zgodnie z powyższym należy zauważyć, iż urlop nie musi zostać wykorzystany przez ojca bezpośrednio po urodzeniu dziecka. Prawo do niego przysługuje przez okres określony w Kodeksie Pracy, przy czym trzeba zaznaczyć, iż najpóźniejszym momentem w którym pracownik może iść na urlop - to dwa tygodnie przed pierwszymi urodzinami dziecka ( pomijając wymieniony powyżej pkt 2). W tym miejscu warto wskazać, że okres wolnych dni od pracy nie ulega zwiększeniu w przypadku urodzenia się np. bliźniąt.

Komu przysługuje urlop ojcowski?

Uprawnienie to przysługuje pracownikowi, a więc osobie zatrudnionej na podstawie umowy o pracę, mianowania, powołania, wyboru, a także spółdzielczej umowy o pracę. Dodatkowo warto wskazać, że przedsiębiorca ma również prawo do tego urlopu.

Jak udziela się urlopu?

Urlopu ojcowskiego udziela się na pisemny wniosek ojca wychowującego dziecko, składany w terminie nie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu. Należy wskazać, że pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek pracownika.

Uprawnienia

Pracownik korzystający z urlopu ojcowskiego jest chroniony przed wypowiedzeniem przez pracodawcę umowy o pracę. Pracodawca jest dodatkowo zobowiązany do tego aby zapewnić pracownikowi powrót na to samo stanowisko przy niezmienionym wynagrodzeniu. Ojciec, który wychowuje dziecko, korzysta więc identycznej ochrony z jakiej korzystają pracownicy powracający do pracy z urlopu macierzyńskiego. Co więcej, pracownikowi przebywającemu na urlopie ojcowskim  przysługuje również zasiłek macierzyński

WAŻNE

Należy pamiętać aby nie mylić urlopu ojcowskiego od urlopu macierzyńskiego przejmowanego od matki dziecka np. gdy matka rezygnuje z urlopu na rzecz ojca i wraca do pracy ( to tzw. urlop tacierzyński).

-----
Zapraszamy do przeczytania innych artykułów z sekcji inne obszary prawa oraz kontaktu z naszymi prawnikami.
Kancelaria świadczy także porady prawne przez Internet, zapraszamy do wypełnienia bezpłatnego formularza wyceny usługi.