Zasady użycia oraz polityka prywatności

Wersja z dnia: 2018-05-11

Serwis internetowy opublikowany pod adresem www.zubkowska.pl oraz www.zubkowska-rojszczak.pl jest prowadzony przez Kancelarię Adwokacką Anna Zubkowska-Rojszczak z siedzibą w Poznaniu, ul. Tylne Chwaliszewo 23/3 (pełne dane kontaktowe) zwaną dalej Kancelarią.

Niniejszy dokument reguluje zasady korzystania z Serwisu oraz zawiera informacje na temat gromadzonych danych i zasad prywatności. Czytając, przeglądając czy używając treści zgromadzone w Serwisie akceptują Państwo zasady zawarte na tej stronie.

Wszelkie informacje udostępnione w Serwisie zostały przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych oraz nie stanowią porad czy opinii prawnych ani rekomendacji co do postępowania w konkretnych sprawach. W przypadku zainteresowania uzyskaniem indywidualnej porady prawnej on-line zapraszamy do wypełnienia formularza bezpłatnej wyceny usługi.

Zawartość Serwisu oraz nazwa domeny podlegają ochronie prawnej. Dokumenty, artykuły, grafiki, skrypty i inne pliki tworzące układ graficzny oraz treść merytoryczną Serwisu stanowią własność Kancelarii lub zostały wykorzystane za zgodą osób uprawnionych. Kopiowanie i rozpowszechnianie za pomocą jakiejkolwiek metody poligraficznej czy elektronicznej jest zabronione, chyba że zostało to inaczej uzgodnione z Kancelarią.

Kancelaria dokłada wszelkich starań, aby informacje zawarte w Serwisie pochodziły z wiarygodnych źródeł, były sprawdzone i rzetelne, przy czym nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki wykorzystania prezentowanych informacji.

Przetwarzanie danych osobowych

Administratorem Danych Osobowych przekazywanych za pośrednictwem formularza kontaktowego jest Kancelaria, której dane zostały wskazane w niniejszej Polityce.

Formularz kontaktowy nie służy do przekazywania informacji objętych tajemnicą adwokacką. W przypadku zainteresowania skorzystaniem z usługi prawnej prosimy o wypełnienie formularza wyceny usługi. Zasady przetwarzania danych udostępnionych w ramach realizacji e-usług prawnych określa regulamin.

Kancelaria nie sprzedaje zabranych przez siebie danych osobowych czy adresowych podmiotom trzecim.

Realizując obowiązek informacyjny, o którym mowa w art. 13 rozporządzenia 2016/679, Kancelaria wskazuje, że w odniesieniu do przekazanych:

 1. wyłącznym celem przetwarzania jest świadczenie usługi pomocy prawnej oraz ew. podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 pkt a-b rozporządzenia 2016/679),
 2. dane przetwarzane są przez czas potrzebny na udzielenie odpowiedzi oraz przez okres wynikający z przepisów powszechnie obowiązujących (przepisy podatkowe, prawo o adwokaturze) lub do czasu wycofania zgody,
 3. przetwarzanie prowadzone jest przez Kancelarię oraz firmy technologiczne, dostarczające usług IT, z którymi zawarto stosowne umowy na powierzenie przetwarzania danych osobowych; dane mogą być przekazywane także do innych podmiotów, gdy jest to konieczne dla wykonania usługi świadczonej dla Użytkownika (np. organów wymiaru sprawiedliwości, komornika itp.),
 4. Kancelaria nie przekazuje danych do przetwarzania podmiotom innym niż wskazane w pkt b; dane przetwarzane są wyłącznie na obszarze UE/EOG,
 5. Kancelaria stosuje odpowiednie oraz właściwe zabezpieczenia danych (w tym, ale nie wyłącznie, szyfrowanie transmisji oraz szyfrowanie danych),
 6. Użytkownik uprawniony jest do uzyskania kopii danych, które zostaną przekazane elektroniczne lub w siedzibie Kancelarii.

Kancelaria informuje Użytkownika o:

 1. braku możliwości weryfikacji danych podanych w formularzu kontaktowym; jednakże podanie nieprawdziwym lub niepełnych danych może utrudnić realizację usługi lub ograniczyć jej przydatność z punktu widzenia Użytkownika,
 2. nie wykorzystywaniu danych do jakichkolwiek działań marketingowych, a także czynności automatycznego podejmowania decyzji (profilowania),
 3. o prawie do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych,
 4. o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Ponadto Kancelaria może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Użytkownika z usługi świadczonej drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne):

 1. oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Użytkownik,
 2. informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną,
 3. informacje o skorzystaniu przez Użytkownika z usług świadczonych drogą elektroniczną.

Pliki cookies

W trosce o Państwa prywatność informujemy, iż pliki cookies to niewielkie pliki zawierające dane zapisywane w momencie odwiedzenia strony internetowej. Umożliwiają one m.in. poprawne przekazywanie treści stron z serwerów oraz mierzenie ruchu na stronach.

Dalsze korzystanie z naszego Serwisu, przy niezmienionych ustawieniach cookies przeglądarki oznacza, że zostaną one zapisane na w Państwa urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie). W każdym czasie mogą dokonać Państwo zmiany ustawień dotyczących cookies w ustawieniach przeglądarki. Brak takiej zmiany oznacza, iż wrażają Państwo zgodę na zamieszczenie plików cookies na Państwa urządzeniu końcowym.