Konflikt między rodzicami a ustanowienie opieki naprzemiennej

publikacja: 2022-10-03, sekcja: prawo rodzinne

Czy konflikt między rodzicami uniemożliwia ustanowienie przez sąd opieki naprzemiennej?

Kwestię sprawowania opieki nad dzieckiem regulują przepisy zawarte w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym. Zgodnie z regulacjami, co do zasady, władza rodzicielska nad małoletnim dzieckiem przysługuje oboju rodzicom. Najczęściej problem w zakresie sprawowania opieki pojawia się dopiero w sytuacji, gdy rodzice dziecka postanawiają się rozstać. Każde z rodziców chciałoby sprawować opiekę nad dzieckiem w najwyższym możliwym zakresie. W trakcie rozstania bywa tak, że między rodzicami rodzi się konflikt na wielu płaszczyznach. W przypadku istnienia silnego konfliktu między rodzicami sądy orzekające w sprawach władzy rodzicielskiej uznawały, że zasadne jest ograniczenie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, aby opieka sprawowana nad małoletnim była prawidłowa i efektywna.  Wyrażany dotychczas pogląd ulega zmianie.

W świetle obowiązujących przepisów sam fakt rozstania rodziców dziecka nie daje podstaw do ograniczenia władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców. Aktualnie obowiązujące przepisy prawne ustanawiają pewną hierarchię, którą sąd winien się kierować rozstrzygający o sposobie wspólnego wykonywania władzy rodzicielskiej. W pierwszej kolejność, w przypadku życia w rozłączeniu, to rodzice winni decydować o sposobie wykonywania władzy, jeżeli jednak nie są w stanie dojść do porozumienia, sąd orzekając o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej winien uwzględnić prawo dziecka do wychowania przez oboje rodziców. Ostatnie orzecznictwo sądowe prowadzi do wniosku, że dziecko ma prawo do bycia wychowywanym przez oboje rodziców, nawet w przypadku istnienia konfliktu między rodzicami. Powierzenie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, z ograniczeniem władzy drugiemu winno nastąpić tylko w przypadku zaistnienia wyjątkowych okoliczności związanych z zagrożeniem dobra małoletniego dziecka.

Prawo do wychowywania przez oboje rodziców można usankcjonować poprzez ustanowienie opieki naprzemiennej, która polega na orzeczeniu przez sąd, iż dziecko będzie mieszkało naprzemiennie u każdego z rodziców w okresach wskazanych wyroku/postanowieniu.

Piecza naprzemienna może okazać się w konkretnych przypadkach mniej konfliktogenna, niż np. ograniczenie władzy rodzicielskiej. Dzieje się tak, bowiem każdy z rodziców ma zapewniony podobny czas opieki nad dzieckiem, co przekłada się również na korzyść dla małoletniego. Nadto, słusznie zauważa się, że do ustanowienia przez sąd opieki naprzemiennej nie jest konieczna zgoda obojga rodziców. Sąd winien przede wszystkim brać pod uwagę dobro dziecka i ustalić faktyczną podstawę sprzeciwu rodzica, gdyż może być on wyrażany z własnych pobudek, niemających znaczenia w tym postępowaniu.

Do naszej Kancelarii zgłaszają się Klienci, którzy mają podobne problemy, doradzamy im w takiej sytuacji, wskazujemy możliwe rozwiązania, reprezentujemy ich w postępowaniach sądowych. Zachęcamy do kontaktu z naszymi prawnikami. Kancelaria świadczy także porady prawne przez Internet, zapraszamy do wypełnienia bezpłatnego formularza wyceny usługi.

-----
NOWOŚĆ! Poradnik "Rozwód i separacja, kompendium wiedzy", zawierający odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania w trakcie spraw rozwodowych, dotyczących separacji oraz unieważnienia małżeństwa.
Publikacja dostępna online w formie elektronicznej, po zakupieniu przesyłana na skrzynkę pocztową w ciągu kilku minut.
 
Zapraszamy do przeczytania innych artykułów z sekcji prawo rodzinne oraz kontaktu z naszymi prawnikami.
Kancelaria świadczy także porady prawne przez Internet, zapraszamy do wypełnienia bezpłatnego formularza wyceny usługi.