Wynagrodzenie pracownika a zamknięcie zakładu związane z koronawirusem

publikacja: 2020-03-23, sekcja: inne obszary prawa

 

W sytuacji gdy pracodawca będzie musiał zamknąć zakład pracy albo gdy nie ma możliwości zlecenia pracownikowi pracy zdalnej (w celu przeciwdziałania COVID-19), powstaje pytanie, czy pracownikowi zatrudnionemu w oparciu o przepisy Kodeksu pracy należy się za ten czas wynagrodzenie? Jeżeli tak to w jakiej wysokości?

Przy udzieleniu odpowiedzi na te pytania z pomocą przychodzi art. 81 § 1 Kodeksu pracy, który należy zastosować w takiej sytuacji. Z przedmiotowego przepisu można wywnioskować, że pracownikowi za czas niewykonywania pracy, jeżeli był gotów do jej wykonywania, a doznał przeszkód z przyczyn dotyczących pracodawcy, przysługuje wynagrodzenie:

  • wynikające z jego osobistego zaszeregowania, określonego stawką godzinową lub miesięczną ,
  • a jeżeli taki składnik wynagrodzenia nie został wyodrębniony przy określaniu warunków wynagradzania - 60% wynagrodzenia .

W każdym przypadku wynagrodzenie nie może być jednak niższe od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie właściwych przepisów.

Potrzeba zamknięcia zakładu pracy przez pracodawcę w celu przeciwdziałania COVID-19 – będzie przyczyną, która dotyczy pracodawcy, chociaż jest to przyczyna, która nie jest zawiniona przez pracodawcę, dlatego należy art. 81 § 1 Kodeksu pracy  -  takie stanowisko potwierdza Państwa Inspekcja Pracy.

-----
Zapraszamy do przeczytania innych artykułów z sekcji inne obszary prawa oraz kontaktu z naszymi prawnikami.
Kancelaria świadczy także porady prawne przez Internet, zapraszamy do wypełnienia bezpłatnego formularza wyceny usługi.