Zarządzenie wykonania kary - czym jest ? Czy można podjąć obronę?

publikacja: 2017-01-15, sekcja: prawo karne

Zarządzenie wykonania kary, związane jest z instytucją zawieszenia wykonania kary, czyli orzeczeniem przez sąd kary pozbawienia wolności z tzw. „zawiasami”. Zawieszenie wykonania kary służyć ma kontroli zachowania skazanego w okresie próby. Jeżeli skazany w okresie próby zachowywał się poprawnie, a okres próby przebiegł pomyślnie tj. sąd nie zarządził wykonania kara w ciągu 6 miesięcy od dnia zakończenia próby, zawieszona kara nie będzie mogła być już wykonana.

W tym miejscu należy wskazać, że sąd w określonych sytuacjach musi, a w niektórych przypadkach może zarządzić wykonanie kary pozbawienia wolności. Trzeba jednak mieć na uwadze, że zarządzenie wykonania kary nie może nastąpić później niż w ciągu 6 miesięcy od zakończenia okresu próby. Podkreślenia również wymaga, że postanowienie o zarządzeniu wykonania kary musi zapaść i uprawomocnić się przed upływem 6 miesięcy od zakończenia okresu próby.

Kiedy sąd obligatoryjnie zarządzi wykonanie kary?

Sąd zarządza wykonanie kary, jeżeli:

  1. skazany w okresie próby popełnił podobne przestępstwo umyślne, za które orzeczono prawomocnie karę pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej wykonania,
  2. skazany za przestępstwo popełnione z użyciem przemocy lub groźby bezprawnej wobec osoby najbliższej lub innej osoby małoletniej zamieszkujących wspólnie ze sprawcą w okresie próby rażąco narusza porządek prawny, ponownie używając przemocy lub groźby bezprawnej wobec osoby najbliższej lub innej osoby małoletniej zamieszkujących wspólnie ze sprawcą
  3. jeżeli udzielono skazanemu pisemnego upomnienia przez sądowego kuratora zawodowego i pomimo to skazany w okresie próby rażąco narusza porządek prawny, w szczególności popełnia inne przestępstwo niż określone w punkcie 1,  albo jeżeli uchyla się od uiszczenia grzywny, od dozoru, wykonania nałożonych obowiązków lub orzeczonych środków karnych, środków kompensacyjnych lub przepadku.

Kiedy sąd ma fakultatywną możliwość zarządzenia wykonania kary?

Sąd może zarządzić wykonanie kary, jeżeli:

  1. skazany w okresie próby rażąco narusza porządek prawny albo jeżeli uchyla się od uiszczenia grzywny, od dozoru, wykonania nałożonych obowiązków lub orzeczonych środków karnych, środków kompensacyjnych lub przepadku,
  2. skazany po wydaniu wyroku, lecz przed jego uprawomocnieniem się, rażąco narusza porządek prawny, a w szczególności gdy w tym czasie popełnił przestępstwo.

Kiedy sąd wyznaczany posiedzenie celem wydania postanowienia o zarządzeniu wykonania kary, istnieje w pewnych przypadkach możliwość podjęcia przez skazanego odpowiednich środków obrony. W tym celu najlepiej zasięgnąć porady u profesjonalnego prawnika np. adwokata.

-----
Zapraszamy do przeczytania innych artykułów z sekcji prawo karne oraz kontaktu z naszymi prawnikami.
Kancelaria świadczy także porady prawne przez Internet, zapraszamy do wypełnienia bezpłatnego formularza wyceny usługi.