Czym jest System Informacji Schengen ( SIS ) ?

publikacja: 2016-02-11, sekcja: prawo imigracyjne

 

System SIS jest bazą danych, której celem jest zapewnienie bezpieczeństwa publicznego i ochrona zewnętrznych granic. Program powstał aby realizować zasadę swobodnego przepływu osób pomiędzy państwami członkowskim Unii Europejskiej, a także Norwegii, Islandii i Szwajcarii. Jest on elektroniczną bazą danych dotyczącą poszukiwanych osób i przedmiotów. Dane, które wprowadzane są do systemu przez państwo członkowskie dostępne są również dla służb oraz organów innych państw członkowskich.

System zapewnia więc wymianę informacji pomiędzy służbami odpowiedzialnymi za ochronę granic, wydawanie wiz, oraz bezpieczeństwo publiczne. W sytuacji gdy osoba przekracza granice lub dokonywana jest rutynowa kontrola policji podczas, której funkcjonariusze sprawdzają bazę danych, sprawdzane jest czy dana osoba figuruje w systemie SIS. Kiedy jakaś osoba jest poszukiwana przez inne państwa, które są członkiem strefy Schengen zastosowana zostaje odpowiednia procedura. Może ona polegać na zakazie wjazdu na do strefy Schengen, a także podjęciu działań policyjnych.

Kategorie osób wpisywanych do SIS

W Systemie Informacji Schengen gromadzone są odpowiednie dane, które wpisywane są przez Państwa członkowskie należące do tej strefy, są to w szczególności dane dotyczące:

 • osób zaginionych lub wymagające ochrony,
 • osób poszukiwanych lub obserwowanych przez policję – celem ich wydania lub ekstradycji,
 • osób, które objęte są zakazem wjazdu do strefy Schengen np. osoby deportowane,
 • skradzionego lub utraconego mienia,
 • wpisy w SIS dotyczące również osób, które padły ofiarą kradzieży tożsamości.

Dane zawarte w SIS

Dane dotyczące konkretnej osoby jakie mogą być gromadzone w Systemie Informacji Schengen to m.in.:

 • imię nazwisko oraz poprzednio używane imiona, nazwiska także pseudonimy,
 • miejsce i data urodzenia,
 • fotografia,
 • płeć,
 • obywatelstwo,
 • odciski palców,
 • powód wpisu,
 • jakie działania należy podjąć.

W systemie tym są dane cudzoziemców, którzy np. zostali deportowani, skazani prawomocnym wyrokiem sądu, a także Ci którym cofnięto zezwolenie na pobyt, odmówiono statusu uchodźcy lub których obecność w strefie Schengen stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa .

Wniosek o uzyskanie informacji z SIS

Osoby, które wpisane są do SIS mają prawo do uzyskania informacji na temat jej danych wpisanych do systemu. W Polsce administratorem danych przetwarzanych w systemie informacyjnym Schengen jest Komendant Główny Policji. Do administratora danych można się zwrócić z wnioskiem o:

 • sprostowanie jego danych zawartych w SIS,
 • udzielenie informacji dotyczących jego danych osobowych,
 • wykreślenie danych z SIS jeżeli zostały tam wpisane błędnie.

Zawracając się do administratora danych o uzupełnienie, uaktualnienie, sprostowanie, czasowe lub stałe wstrzymanie ich przetwarzania lub o ich usunięcie, należy wskazać, np. że dane są niekompletne, nieaktualne czy nieprawdziwe.

Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych osoba, której dotyczą dane, ma prawo wystąpić z wnioskiem o uzyskanie  informacji dotyczących przetwarzania jej danych osobowych, tj.:czy figuruje w systemie, od kiedy w nim figuruje, skąd pochodzą jej dane, w jaki sposób udostępnia się dane, w jakim celu oraz zakresie są one przetwarzane i komu się je udostępnia.

Do System Informacji Schengen wpis dokonywany jest na określony okres, jednakże czas ten może zostać przedłużony, jeżeli jest to konieczne do celów, dla których wpis został dokonany.

-----
Zapraszamy do przeczytania innych artykułów z sekcji prawo imigracyjne oraz kontaktu z naszymi prawnikami.
Kancelaria świadczy także porady prawne przez Internet, zapraszamy do wypełnienia bezpłatnego formularza wyceny usługi.