Kontrola u przedsiębiorcy poza jego siedzibą zmiany w 2016 r.

publikacja: 2015-12-22, sekcja: prawo gospodarcze

 

W ustawie o swobodzie działalności gospodarczej wprowadzono ważną dla przedsiębiorcy nowelizację dotyczącą procedury kontroli przedsiębiorcy dokonywanej przez dany organ.

Dotychczas art. 80a wskazywał, że  kontrolę przeprowadza się w siedzibie kontrolowanego lub w miejscu wykonywania działalności gospodarczej oraz w godzinach pracy lub w czasie faktycznego wykonywania działalności gospodarczej przez kontrolowanego. Po nowelizacji tego przepisu, a właściwe od dnia  1 stycznia 2016 r. w życie wchodzi nowa treść zgodnie z którą „kontrolę przeprowadza się w siedzibie kontrolowanego, miejscu wykonywania działalności gospodarczej lub, za zgodą lub na wniosek kontrolowanego, w innym miejscu przechowywania dokumentacji, w tym ksiąg podatkowych, w godzinach pracy lub w czasie faktycznego wykonywania działalności gospodarczej przez kontrolowanego.”

Warto wspomnieć, że kontrola lub poszczególne czynności kontrolne, za zgodą kontrolowanego, mogą być przeprowadzane również w siedzibie organu kontroli, jeżeli może to usprawnić prowadzenie kontroli.

-----
Zapraszamy do przeczytania innych artykułów z sekcji prawo gospodarcze oraz kontaktu z naszymi prawnikami.
Kancelaria świadczy także porady prawne przez Internet, zapraszamy do wypełnienia bezpłatnego formularza wyceny usługi.