Czy podstawą dziedziczenia może być testament który zaginął ?

publikacja: 2015-10-15, sekcja: spadki i dziedziczenie

Kodeks Cywilny stanowi, że podstawą dziedziczenia po zmarłym może być własnoręcznie sporządzony przez spadkodawcę testament. Dla uznania jego ważności istotne jest nie tylko jego własnoręczne napisanie, ale również podpisanie i opatrzonie datą. Wszystko jest w porządku gdy posiadamy testament, który przed śmiercią zostawił zmarły. W takim wypadku możemy złożyć do Sądu wniosek o stwierdzenie nabycia spadku. Problem może się pojawić gdy wiemy, że takie rozporządzenie na wypadek śmierci zostało sporządzone przez zmarłego, jednak nie możemy go odnaleźć, ponieważ dokument zaginął, a nawet został zniszczony. W takiej sytuacji należy zastanowić się czy możliwe jest dziedziczenie na podstawie testamentu ( czyli zgodnie z wolą testatora) który zaginął?

Lektura orzeczeń sądowych prowadzi do stwierdzenia, że istnieje możliwość odtworzenia zaginionego testamentu własnoręcznego, jednak udowodnienie jego treści bywa trudne i nie jest to proces, który można zaliczyć do tych łatwych. Problem oczywiście stanowi ustalenie rzeczywistej treści woli spadkodawcy.

Zgodnie z treścią orzeczenia Sądu Najwyższego z dnia 16 kwietnia 1999 r. podstawę dziedziczenia może stanowić testament własnoręczny, który zaginął. Fakt jego sporządzenia, ważność oraz treść rozporządzeń musi zostać udowodniona w toku postępowania o stwierdzenie nabycia spadku( II CKN 255/98).

W jaki sposób można ustalić treść testamentu ?

Dla ustalenia treści ostatniej woli testatora duże znaczenie mogą stanowić zeznania powołanych przez nas świadków złożone sądzie. Chodzi tu przede wszystkim o potwierdzenie, że taki testament został sporządzony przez zmarłego, a także wskazanie jakie rozporządzenie co do majątku zmarłego było w nim ujęte. Znaczenie będzie mieć tutaj również fakt, czy spadkodawca przed śmiercią wspominał o konieczności sporządzenia testamentu, pokazywał komuś testament lub informowal o tym komu chciałby przekazać majatek.

Innym dowodem, który może pomóc przy odtworzeniu woli testatora może być np. kserokopia lub zdjęcie testamentu. 

Warto wspomnieć, że w takiej sytuacji trzeba również udowodnić, iż spadkodawca sam nie zniszczył testamentu, chociażby dlatego że zmienił swoją wolę co do rozporządzenia majątkiem na wypadek śmierci.

-----
Zapraszamy do przeczytania innych artykułów z sekcji spadki i dziedziczenie oraz kontaktu z naszymi prawnikami.
Kancelaria świadczy także porady prawne przez Internet, zapraszamy do wypełnienia bezpłatnego formularza wyceny usługi.