Wypłata dywidendy - termin przedawnienia.

publikacja: 2015-07-21, sekcja: prawo gospodarcze

Dywidenda jest roszczeniem, które nabywa wspólnik, w wyniku podjęcia uchwały zgromadzenia wspólników o przeznaczeniu zysku spółki do podziału. Dywidenda może być przedmiotem cesji, potrącenia czy zastawu. 

W dniu 18 czerwca 2015 r. Sąd Najwyższy Izba Cywilna, sygn. akt: III CZP 31/15 podjął uchwałę w której stwierdził,  że  roszczenie wspólnika spółki z ograniczoną odpowiedzialnością o wypłatę dywidendy nie jest roszczeniem o świadczenie okresowe.

Oznacza to, że skoro roszczenie nie ma charakteru świadczenia okresowego, to wspólnicy będą mieli nie 3 lata (taki termin przedawnienia roszczeń jest przewidziany dla świadczeń okresowych), ale aż 10 lat na dochodzenie od spółki niewypłaconej dywidendy.

W powyższym orzeczeniu udzielono również odpowiedzi na pytanie czy postępowanie likwidacyjne spółki z ograniczoną odpowiedzialnością stanowi przeszkodę dla uwzględnienia przez Sąd roszczenia wspólnika o wypłatę dywidendy powstałego w wyniku uchwały zgromadzenia wspólników podjętej przed otwarciem likwidacji. W podjętej uchwale stwierdzono, że w okresie likwidacji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, do czasu spłaty jej zobowiązań, nie jest dopuszczalne dokonywanie wypłat dywidendy, także wtedy, gdy uchwała o podziale zysku została podjęta przed otwarciem likwidacji (art. 275 § 2 KSH)”.

-----
Zapraszamy do przeczytania innych artykułów z sekcji prawo gospodarcze oraz kontaktu z naszymi prawnikami.
Kancelaria świadczy także porady prawne przez Internet, zapraszamy do wypełnienia bezpłatnego formularza wyceny usługi.