Do lekarza bez kolejki

publikacja: 2015-06-03, sekcja: prawo medyczne

Czy można uzyskać świadczenia opieki zdrowotnej bez kolejki ?

Zgodnie z ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w celu uzyskania świadczenia należy placówki medyczne muszą kierować się zasadą kolejności dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej, ustanowioną w tej ustawie.  Świadczenia opieki zdrowotnej w placówkach medycznych udzielane są według kolejności zgłoszenia. W tym celu szpitale i przychodnie muszą prowadzić listy osób oczekujących na udzielenie świadczenia. Listy te prowadzone są w formie elektronicznej.

Ustawa o świadczenia opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych wprowadza jednak pewne wyjątki od zasady „ udzielenia świadczenia według kolejności zgłoszenia”. Należy więc, wskazać kto ma prawo do uzyskania świadczenia poza kolejnością, czyli poza listą osób oczekujących.

Ustawa przyjmuje w art.. 19 w/w ustawy, że w stanach nagłych świadczenia opieki zdrowotnej udzielane są niezwłocznie, czyli poza kolejnością. Ponadto w art. 47 c niniejszej ustawy wskazuje, iż „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi” czy „ Zasłużony Dawca Szpiku”, a także inwalidzi wojenni i wojskowi oraz kombatanci mają uprawnienie do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością.

Warto aby każdy z nas pamiętał, że świadczeniodawca jest zobowiązany do realizacji świadczeń zgodnie z ustawą, bowiem udzielenie świadczeń poza kolejnością mogłoby naruszyć sprawiedliwe zasady związane ze świadczeniem opieki zdrowotnej.

 

-----
Zapraszamy do przeczytania innych artykułów z sekcji prawo medyczne oraz kontaktu z naszymi prawnikami.
Kancelaria świadczy także porady prawne przez Internet, zapraszamy do wypełnienia bezpłatnego formularza wyceny usługi.