Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych

publikacja: 2013-09-21, sekcja: prawo gospodarcze

Czy istnieje możliwość pociągnięcia do odpowiedzialności podmiotów zbiorowych/osób prawnych?

Tak, odpowiedzialność podmiotów zbiorowych przewiduje odrębna od Kodeksu karnego ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. Może się bowiem zdarzyć, że osoba fizyczna, która reprezentuje podmiot zbiorowy, popełnia przestępstwo (np. korupcyjne), którego beneficjentem jest reprezentowany przez tę osobę fizyczną podmiot. To daje natomiast podstawę do pociągnięcia do odpowiedzialności podmiotu zbiorowego.

Zasady odpowiedzialności

Ustawa przewiduje specyficzny rodzaj odpowiedzialności podmiotów zbiorowych (osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej itp.), które zgodnie z przepisami tej ustawy będą ponosiły konsekwencje przestępstw popełnionych przez osoby fizyczne, które działały w imieniu lub interesie podmiotu zbiorowego i które to podmioty zbiorowe były beneficjentami tych czynów zabronionych. Odpowiedzialność tych podmiotów zbiorowych ma miejsce wtedy, gdy osoba reprezentująca ten podmiot została skazana prawomocnym wyrokiem.

Grożące kary

Ustawa z 2002 r. przewiduje następujące kary dla podmiotów zbiorowych: np. karę pieniężną (od 1000 do 20 mln złotych), zakaz promocji lub reklamy prowadzonej działalności, zakaz korzystania z dotacji lub subwencji, zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne.

-----
Zapraszamy do przeczytania innych artykułów z sekcji prawo gospodarcze oraz kontaktu z naszymi prawnikami.
Kancelaria świadczy także porady prawne przez Internet, zapraszamy do wypełnienia bezpłatnego formularza wyceny usługi.