Kiedy można podważyć testament notarialny?

publikacja: 2013-07-07, sekcja: spadki i dziedziczenie

Jeżeli spadkodawca jeszcze żyje, to nie powinno być problemów ze zmianą testamentu. Spadkodawca zawsze bowiem może się rozmyślić i zmienić swoją ostatnią wolę sporządzając nowy testament.

Co w sytuacji, gdy spadkodawca już nie żyje?

W orzecznictwie wyklarował się jasny pogląd, iż testament notarialny można podważyć, po pierwsze, wykazując, że spadkodawca działał pod wpływem błędu. Chodzi tutaj o mylne wyobrażenie o rzeczywistym stanie spraw lub brak takiego wyobrażenia. Uznaje się przy tym, że gdyby spadkodawca nie działał pod wpływem błędu, nie sporządziłby testamentu tej treści. Na ten temat powstało najwięcej orzeczeń w sporach sądowych.

Po drugie testament można podważyć, gdy spadkodawca znajdował się w stanie wyłączającym świadome albo swobodne powzięcie decyzji i wyrażenie woli. Okazuje się jednak, że w tej sytuacji potrzeba naprawdę mocnych dowodów. W jednym z orzeczeń sąd stwierdził, że mimo że spadkodawca był nałogowym alkoholikiem i istniało duże prawdopodobieństwo, że wpływ alkoholu uniemożliwił mu podjęcie racjonalnej, zgodnej z jego wolą, decyzji, to jednak biegli nie potrafią ustalić czy akurat w momencie sporządzania testamentu spadkodawca znajdował się w stanie, który uzasadniałby konieczność podważenia testamentu.

Argumentem, który uzasadniałby podważanie testamentu jest też sporządzanie go pod wpływem groźby. Nie jest przy tym istotne czego groźba dotyczy, od kogo pochodzi i czy była bezprawna. Każda groźba może prowadzić do nieważności testamentu. Ważne jest tylko by po stronie testatora powstał stan obawy, pod wpływem którego sporządza on testament, tj. składa określone oświadczenie woli, przy czym stan ten ma poważny, chociaż niekoniecznie wyłączny wpływ na decyzję testatora.

Co powoduje unieważnienie testamentu?

Nieważność testamentu powoduje z reguły konieczność zastosowania dziedziczenia ustawowego, uregulowanego w przepisach Kodeksu cywilnego.

Terminy

Co istotne w kwestii technicznej, na nieważność testamentu nie można się powołać po upływie lat trzech od dnia, w którym dowiedziano się o przyczynie nieważności, a w każdym razie po upływie lat dziesięciu od otwarcia spadku.

-----
Zapraszamy do przeczytania innych artykułów z sekcji spadki i dziedziczenie oraz kontaktu z naszymi prawnikami.
Kancelaria świadczy także porady prawne przez Internet, zapraszamy do wypełnienia bezpłatnego formularza wyceny usługi.