Odszkodowanie za bezprawne rozwiązanie umowy przez NFZ

publikacja: 2013-06-09, sekcja: prawo medyczne

W ocenie Ministerstwa Zdrowia nie ma podstaw prawnych do zastępowania uregulowanych ustawowo kontroli wizytacjami. Wielu świadczeniodawców znalazło się jednakże w sytuacji, w której nie tylko rozwiązano z nimi umowę w oparciu o ustalenia "wizytacji", ale także nie rozpoznano w terminie zażalenia na czynności Dyrektora Oddziału Wojewódzkiego NFZ. Sytuacja taka prowadzi często do ruiny przedsiębiorstwo świadczeniodawcy, zwłaszcza, że prawa świadczeniodawcy są wielokrotnie łamane. Wątpliwości świadczeniodawców dotyczą następujących kwestii:

Czy zażalenie na czynności Dyrektora Oddziału Wojewódzkiego NFZ (OW NFZ) zawiesza bieg terminu rozwiązania umowy do czasu rozpatrzenia zażalenia przez Prezesa Funduszu i czy Fundusz powinien w tym czasie realizować swoje obowiązki wynikające z umowy?

Co do zasady tak, jeśli rozwiązanie umowy nastąpiło na skutek jednej ze wskazanych w ustawie przesłanek. Fundusz natomiast rozwiązuje zwykle umowę powołując się (nieprawidłowo) na jedną z przesłanek, która daje prawo rozwiązać umowę bez możliwości zawieszenia biegu terminu rozwiązania.

W jakim czasie Prezes NFZ powinien rozpatrzeć zażalenie na czynności Dyrektora OW NFZ?

Zażalenie powinno być rozpatrzone w terminie 14 dni od jego otrzymania przez Prezesa Funduszu, a wniosek o ponowne rozpatrzenie w terminie kolejnych 14 dni. Cała procedura powinna zatem zakończyć się - nawet jeśli bieg terminu rozwiązania nie został zawieszony - w okresie wypowiedzenia. Tak się nie dzieje. Rozpatrywanie spraw przez Prezesa NFZ trwa miesiącami.

Tu pojawia się trzecia kwestia - jakie są konsekwencje przekroczenia terminu przez Prezesa NFZ?

Prezes NFZ nie ma prawa z mocy prawa kształtować stosunku cywilnoprawnego zawartego przez dyrektora, a dyrektorowi trudno będzie znaleźć podstawę prawną do ponownego zawarcia umowy bez uprzedniego ogłoszenia konkursu ofert. Roszczenia świadczeniodawcy wobec NFZ będzie mógł rozstrzygnąć jedynie sąd.

Co więc pozostaje świadczeniodawcom?

Dużo cierpliwości i dobry prawnik.

-----
Zapraszamy do przeczytania innych artykułów z sekcji prawo medyczne oraz kontaktu z naszymi prawnikami.
Kancelaria świadczy także porady prawne przez Internet, zapraszamy do wypełnienia bezpłatnego formularza wyceny usługi.