Kiedy należy zapłacić podatek VAT przy sprzedaży działki?

publikacja: 2013-03-10, sekcja: prawo gospodarcze

12 lutego 2013 r. Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok, na mocy którego oddalił skargę kasacyjną podatnika, któremu urząd skarbowy nakazał zapłacić podatek VAT w związku ze sprzedażą działki budowlanej. Zgodnie z orzeczeniem sądu ocena czy sprzedający działkę stał się podatnikiem VAT i musi zapłacić podatek od transakcji, jest uzależnione od działań, które podjął on wcześniej. Czynności te muszą świadczyć o podjęciu przez sprzedającego zorganizowanego działania związanego z obrotem tymi nieruchomościami.

W sprawie, w której wypowiedział się Naczelny Sąd Administracyjny, wszczęto postępowanie w związku z podatkiem od towarów i usług za poszczególne miesiące 2006, 2007 i 2008 roku. Ustalono, że podatnik kupił nieruchomość rolną, niezabudowaną o powierzchni ponad 4 ha. Teren został zakupiony w celu powiększenia gospodarstwa rolnego. Podatnik uzyskał później pozwolenie na podział gruntu, a następnie sprzedał część działek. Zysk ze sprzedaży wykorzystał na rozpoczętą w 2007 r. działalność gospodarczą. Stwierdzono również, że dopiero w połowie 2007 r. podatnik zarejestrował się jako czynny podatnik VAT. Ostatecznie, na podstawie tych ustaleń, Naczelnik Urzędu uznał, że "podatnik powinien był zapłacić VAT (stawkę podstawową) od sprzedaży działek, ponieważ działania podatnika miały charakter zorganizowany i świadczyły o faktycznym wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie sprzedaży nieruchomości". Podatnik nie zgodził się ze stwierdzeniem, że w związku ze sprzedażą działek jest podatnikiem VAT i powołał się na fakt, że grunty stanowiły jego majątek osobisty.

Sąd wojewódzki nie przyznał podatnikowi racji i orzekł, że "podatnik, doprowadzając do podziału gruntów, zmiany planu zagospodarowania przestrzennego, a także uzbrojenia działek w media, dokonywał stałych i powtarzanych czynności - takich, jakich dokonuje podmiot, który profesjonalnie zajmuje się obrotem nieruchomościami". Takie samo stanowisko zajął Naczelny Sąd Administracyjny, oddalając skargę kasacyjną podatnika. NSA uznał, że już samo doprowadzenie do działek instalacji wodnej i kanalizacyjnej stanowi przesłankę do zobligowania go do zapłacenia podatku VAT.

Na podstawie wyroku NSA z 12 lutego 2013 r. (sygn. akt I FSK 404/12).

-----
Zapraszamy do przeczytania innych artykułów z sekcji prawo gospodarcze oraz kontaktu z naszymi prawnikami.
Kancelaria świadczy także porady prawne przez Internet, zapraszamy do wypełnienia bezpłatnego formularza wyceny usługi.