Co to jest wyrok łączny i kiedy można się ubiegać o wyrok łączny

publikacja: 2012-02-27, sekcja: prawo karne

W sytuacji, gdy sprawca popełni dwa lub więcej przestępstw w niewielkich odstępach czasu, zanim zapadł pierwszy wyrok za któreś z owych popełnionych przestępstw, sąd orzeka karę łączną, w której uwzględnia jednostkowe wymierzone kary.

Praktyka orzecznicza wskazuje, że w wyniku łączenia kar ich suma staje się niższa, niż gdyby każdą z poszczególnych kar sprawca miał odbywać pojedynczo. Aby jednak możliwości łączenia kar była w ogóle zaistnieć wymaganym jest, aby kary wymierzone za poszczególne przestępstwa były tego samego rodzaju, albo takie, które w świetle obowiązujących przepisów Kodeksu karnego polegają łączeniu.

W przypadku, gdy wymierzone zostaną już poszczególne kary, sąd wymierzy karę łączną w przedziale między najwyższą z zasądzonych kar a ich sumą, nie przekraczając jednak 15 lat w przypadku kary pozbawienia wolności, okresu 2 lat w przypadku kary ograniczenia wolności, natomiast w przypadku orzeczenia kary grzywny - ilości 810 jej stawek dziennych.

Przykład: jeżeli za przestępstwo A wymierzono karę 7 lat pozbawienia wolności, za przestępstwo B- karę 5 lat pozbawienia wolności, natomiast za przestępstwo C karę 6 lat pozbawienia wolności, a wszystkie popełnione zostały zanim zapadł co do któregokolwiek z nich choćby nieprawomocny wyrok, wówczas wymiar kary łącznej wynosić będzie minimalnie 7 lat (najwyższa z orzeczonych kar za przestępstwo A), natomiast maksymalnie lat 15 (górna granica przewidziana przez Kodeks karny, jeżeli jedną z zasądzonych kar nie jest co najmniej 25-letnie pozbawienie wolności). Bez dobrodziejstwa kary łącznej zasądzanej wyrokiem łącznym sprawca odbywałby kary kolejno po sobie, gdyby pomiędzy popełnieniem poszczególnych przestępstw zapadły już wyroki, zatem sumując kary za przestępstwa A, B i C otrzymalibyśmy 7 lat + 5 lat + 6 lat (w sumie 18, czyli ponad kodeksowe, maksymalne 15 lat).

Łączyć można za sobą kary pozbawienia wolności z karami ograniczenia wolności, przy takim zbiegu kara ograniczenia wolności przeliczana jest na karę pozbawienia wolności, a jeden miesiąc ograniczenia wolności odpowiada 15 dniom jej pozbawienia. Nie ma natomiast możliwości połączenia kary grzywny z np. karą pozbawienia wolności.

Aby w praktyczny sposób skorzystać z możliwości połączenia kar należy złożyć do sądu, który wydał ostatni wyrok skazujący w pierwszej instancji wniosek o wydanie wyroku łącznego. Wniosek ten nie podlega opłacie. Jeżeli nie mamy pewności, które z kar i czy w naszym przypadku w ogóle podgalają łączeniu, warto zasięgnąć w tym względzie porady adwokata, który wskaże, czy korzystniej byłoby wnosić np. o łączenie kar metodą pełnej absorpcji czy też realnym do osiągnięcia jest jedynie połączenie kar inną metodą. Z doświadczenia wiadomo, że z racji indywidualności każdego przypadku i warunków osobistych sprawcy, ogólny szablon wniosku jest zbytnim uproszczeniem. Zatem, gdy w grę wchodzi możliwość realnego skrócenia pobytu w zakładzie karnym, warto zasięgnąć pomocy fachowca.

Wskazany powyżej wniosek złożyć może prokurator, sam skazany oraz jego obrońca.

-----
Zapraszamy do przeczytania innych artykułów z sekcji prawo karne oraz kontaktu z naszymi prawnikami.
Kancelaria świadczy także porady prawne przez Internet, zapraszamy do wypełnienia bezpłatnego formularza wyceny usługi.