Spadki - najczęściej zadawane pytania

publikacja: 2012-02-27, sekcja: spadki i dziedziczenie

W jaki sposób następuje podział spadku?
Aby sąd dokonał podziału spadku, co dokonuje się w postępowaniu nieprocesowym, niezbędne jest złożenie wniosku do sądu rejonowego (wydział cywilny).

Jakie informacje należy umieścić we wniosku?
Wnioskodawca wskazuje we wniosku innych uczestników postępowania, nie jest to pozew, jaki pojawia się w procesie dlatego też jako strony nie występują powodowie i pozwani. Prócz tego wskazać należy wartość przedmiotu sprawy oraz wymienić składniki majątku po zmarłym, co do których wnosi się o ustalenie, że wchodzą w skład masy spadkowej.

Czy wskazywać należy tylko nieruchomości?
W zależności od tego, co pozostawił spadkodawca w skład masy spadkowej wchodzić mogą zarówno nieruchomości, jak również ruchomości.

Jakie koszty wiążą się z przeprowadzeniem działu spadku? Ile kosztuje dział spadku?
W przypadku wniosku o dział spadku zawierającym zgodny projekt tego działu wysokość opłaty wynosi 300zł, natomiast jeżeli nie przedstawiona jest powyższa zgodna propozycja, wówczas wysokość opłaty wynosi 500zł.
Jeżeli wniosek o dział spadku połączony jest ze zniesieniem współwłasności, wówczas jeżeli zawiera on zgodny projekt działu spadku i zniesienia współwłasności wysokość opłaty wynosi 600zł, natomiast, gdy brak jest takiego zgodnego projektu należy uiścić opłatę w wysokości 1000zł.
Jeśli w skład spadku wchodził majątek objęty wspólnością majątkową małżeńską, wówczas także opłata za podział tego majątku wyniesie 1000 zł.

Kto może być autorem wniosku o dział spadku?
Autorem przedmiotowego wniosku, wnioskodawcą może być każdy ze spadkobierców.

Do kiedy należy złożyć wniosek o dział spadku?
Prawo do złożenia wniosku o dział spadku nie jest ograniczone żadnym terminem.

Czy wartość przedmiotów wchodzących do masy spadkowej ma wpływ na wysokość opłaty od wniosku?
Wysokość opłaty, w zależności od tego, czy dział ma być przeprowadzony polubownie czy też nie - wartość przedmiotów wchodzących do masy spadkowej nie wpływa na wysokość opłaty.

Ile egzemplarzy wniosku należy złożyć do sądu?
Wniosek należy sporządzić w tylu egzemplarzach, ilu jest spadkobierców oraz jeden więcej, dla sądu.

Jakie dodatkowe dokumenty należy złożyć?
W zależności od elementów wchodzących w skład spadku, należy dostarczyć dokumentację, która potwierdzi własność wskazanych przedmiotów, dotyczących własności nieruchomości, pojazdów mechanicznych, które podlegają rejestracji, udziałów, akcji w spółkach prawa handlowego.

Jakie dokumenty zabrać do adwokata?
Zlecając prowadzenie sprawy adwokatowi, należy dostarczyć dokumentację potwierdzającą własność rzeczy będących przedmiotem sporu oraz przygotować ewentualną listę świadków.

-----
Zapraszamy do przeczytania innych artykułów z sekcji spadki i dziedziczenie oraz kontaktu z naszymi prawnikami.
Kancelaria świadczy także porady prawne przez Internet, zapraszamy do wypełnienia bezpłatnego formularza wyceny usługi.