Egzekwowanie kontaktów z dzieckiem

publikacja: 2012-02-03, sekcja: prawo rodzinne

Nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego dyscyplinuje rodziców, którzy nie wykonują w ogóle albo wykonują w sposób niewłaściwy obowiązki, jakie wynikają z orzeczenia sądu (np. wyroku rozwodowego, albo wyroku orzekającego separację), ugody zawartej przed mediatorem czy przed sądem, w przedmiocie kontaktów z dzieckiem. Od wejścia w życie w 2011r. nowych przepisów sąd zagrozi osobie łamiącej postanowienia dotyczące opieki nad dzieckiem wydaniem nakazu zapłaty na rzecz osoby uprawnionej do kontaktu z dzieckiem oznaczonej sumy pieniężnej za każde naruszenie obowiązku.

Dotyczyć to może np. sytuacji, gdy matka uniemożliwia ojcu odwiedziny dziecka. Tytułem przykładu: w wyroku rozwodowym orzeczono, że dziecko będzie zamieszkiwało z matką, a spotkania z ojcem odbywać się będą 2 razy w tygodniu. Matka w czasie ustalonych wizyty zabiera dziecko na spacer, kilkugodzinną wycieczkę poza miejsce zamieszkania, de facto notorycznie uniemożliwiając ojcu kontakt z dzieckiem, wskazując, że zapomniała o wizycie, lub twierdzi, że będąc w tym czasie w domu nie słyszała kilkukrotnie dzwoniącego domofonu. Drugi przykład nadużycia to sytuacja, w której ojciec nęka swoimi wizytami małoletniego, np. odbierając go codziennie ze szkoły po rozwodzie, czego nigdy wcześniej w trakcie trwania małżeństwa nie czynił, a sprzeciwia się to nie tylko terminom i godzinom wizyt ustalonym przez sąd, ale dobru małoletniego. Może zaistnieć też sytuacja, w której to prawa matki będą ograniczone a dziecko zamieszka po rozwodzie z ojcem.

Rodzic, który, utrudniając kontakt, złamie zasady spotkań z dzieckiem ustalone przez sąd czy mediatora, będzie zobowiązany zapłacić na rzecz rodzica, który do tego kontaktu ma prawo, oznaczonej sumy pieniężnej za każde naruszenie obowiązku umożliwienia kontaktu.

Podobnie, gdy osoba, której zakazano kontaktu, nęka dziecko, może zostać przez sąd zobowiązana do zapłaty oznaczonej sumy pieniężnej na rzecz osoby, pod której pieczą pozostaje dziecko (najczęściej drugiego z rodziców). W szczególnych przypadkach może zostać orzeczony zakaz osobistej styczności z dzieckiem w ogóle, np. gdy w grę wchodzą przestępstwa dotyczące znęcania się nam małoletnim.

Przy ustalaniu wysokości „karnych” świadczeń brana jest pod uwagę sytuacja majątkowa osoby naruszającej prawo. Nie bez znaczenia pozostaje również stopień naruszeń i inne okoliczności sprawy, wcześniejsze zachowanie i relacje między dzieckiem a rodzicem. Nie ma możliwości, by zamienić na areszt określoną sumę pieniężna, jeżeli nie zostanie uiszczona. Prawomocne nakazy zapłaty natomiast skierowane zostać mogą do egzekucji prowadzonej przez komornika.

-----
NOWOŚĆ! Poradnik "Rozwód i separacja, kompendium wiedzy", zawierający odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania w trakcie spraw rozwodowych, dotyczących separacji oraz unieważnienia małżeństwa.
Publikacja dostępna online w formie elektronicznej, po zakupieniu przesyłana na skrzynkę pocztową w ciągu kilku minut.
 
Zapraszamy do przeczytania innych artykułów z sekcji prawo rodzinne oraz kontaktu z naszymi prawnikami.
Kancelaria świadczy także porady prawne przez Internet, zapraszamy do wypełnienia bezpłatnego formularza wyceny usługi.