HD Consulting Dorota Hain w upadłości likwidacyjnej

Informacje podstawowe
Nazwa: HD Consulting Dorota Hain w upadłości likwidacyjnej
Adres rejestrowy: Eurypidesa 28, 60-461 Poznań
Adres korespondencyjny: ul. Tylne Chwaliszewo 23/3, 61-103 Poznań
NIP: 787-10-63-303
REGON: 631224768

Informacje dotyczące postępowania
Sygnatura akt: XI GUp 77/15
Rodzaj postępowania: upadłość likwidacyjna
Data ogłoszenia: 2015-06-10
Sąd upadłościowy: Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto, XI Wydział Gospodarczy
Sędzia komisarz: SSR Irena Flotyńska
Syndyk: Anna Zubkowska-Rojszczak

Uwaga: we wszelkiej korespondencji dotyczącej postępowania prosimy na wskazywanie powyższej sygnatury akt.

W sprawach dotyczących prowadzonej upadłości prosimy kontaktować się z sekretariatem Kancelarii:
tel. (61) 624-85-45
e-mail: kancelaria@zubkowska.pl

Kontakt - sąd upadłościowy:
SSR Irena Flotyńska
Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu
XI Wydział Gospodarczy do Spraw Upadłościowych i Naprawczych
ul. Młyńska 1a,
61-729 Poznań

Kontakt - syndyk:
Anna Zubkowska-Rojszczak
Kancelaria Adwokacka
ul. Tylne Chwaliszewo 23/3
61-103 Poznań