Sprzedaż udziałów w Joulex & Partner sp. z o.o.

Treść ogłoszenia opublikowanego 2 września 2019 2017 w Gazecie Wyborczej:
 

Syndyk masy upadłości Kazimierza Kuberackiego osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w upadłości likwidacyjnej
 
działając na podstawie postanowienia Sędziego komisarza ogłasza pisemny konkurs ofert na sprzedaż z wolnej ręki 5 udziałów przysługujących upadłemu w spółce Joulex & Partner sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (KRS: 0000423182), o wartości nominalnej 50 zł każdy, o łącznej nominalnej wartości 250,00 zł ? za cenę najkorzystniejszą dla masy upadłości, ale nie niższą niż 150.000,00 zł.
 
Bezwarunkowe oferty winny być składane w terminie do 16 września 2019 r., w Kancelarii Syndyka przy ul. Tylne Chwaliszewo 23/3 w Poznaniu (61-103).
 
Sposób przygotowania ofert oraz pozostałe warunki udziału w postępowaniu zostały zamieszczone w Regulaminie, dostępnym w Kancelarii Syndyka (tel. 61 624-85-45) oraz na stronie internetowej: www.zubkowska.pl/regulamin-kuberacki/.