Sprzedaż nieruchomości gruntowej - Krzyżowa, gm. Jeleśnia

Treść ogłoszenia opublikowanego 4 października 2017 w serwisie internetowym Gratka.pl:
 

Syndyk masy upadłości Danuty Jeglińskiej-Moskal, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej
 
działając na podstawie postanowienia Sędziego komisarza ogłasza pisemny konkurs ofert na sprzedaż z wolnej ręki nieruchomości upadłego, w skład której wchodzi nieruchomość gruntowa niezabudowana stanowiąca działkę siedliskową, oznaczona jako działka nr 3341/12, o obszarze 0,0270 ha, położona w miejscowości Krzyżowa, gmina Jeleśnia, powiat żywiecki, zapisana w księdze wieczystej nr KW BB1Z/00041531/8 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Żywcu za cenę nie niższą niż 2.025,00 zł, tj. 75 % wartości oszacowania.
 
Bezwarunkowe oferty winny być składane w terminie do 23 października 2017 r., w Kancelarii Syndyka przy ul. Tylne Chwaliszewo 23/3 w Poznaniu (61-103).
 
Sposób przygotowania ofert oraz pozostałe warunki udziału w postępowaniu zostały zamieszczone w Regulaminie, dostępnym w Kancelarii Syndyka (tel. 61 624-85-45) oraz na stronie internetowej: www.zubkowska.pl/regulamin-moskal/