Ubojnia-Masarnia Folmas Sp. z o.o. - umorzenie postępowania

Treść obwieszczenia opublikowanego 01 sierpnia 2017 w wydaniu lokalnym Gazety Wyborczej (Poznań):
 

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy do Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych postanowieniem z dnia 14 lutego 2017 r. umorzył postępowanie upadłościowe w sprawie o sygnaturze akt XI GUp 32/14 dotyczącej upadłego: Ubojnia-Masarnia "FOLMAS" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Folwarku, wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000165871.
Na postanowienie to upadły oraz każdy wierzyciel może złożyć zażalenie do Sądu, w terminie 7 dni od daty ukazania się obwieszczenia.
 
Sędzia Sądu Rejonowego
/Ryszard Rakower/