Sprzedaż nieruchomości - Jaracz, gm. Rogoźno

Treść ogłoszenia opublikowanego 27 czerwca 2017 w serwisie internetowym Gratka.pl:
 

Syndyk masy upadłości Karoliny Magdaleny Mroczek osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej
 
działając na podstawie postanowienia Sędziego komisarza ogłasza pisemny konkurs ofert na sprzedaż z wolnej ręki udziału upadłej wynoszącego 1/2 w nieruchomości gruntowej, działka nr 49/11 o powierzchni 0.1421 ha, położonej w miejscowości Jaracz gmina Rogoźno, dla której Sąd Rejonowy w Obornikach prowadzi księgę wieczystą o nr PO1O/00032912/2, za cenę najkorzystniejszą dla masy upadłości ale nie niższą niż 22.400,00 zł.
 
Bezwarunkowe oferty winny być składane w terminie do 28 lipca 2017 r., w Kancelarii Syndyka przy ul. Tylne Chwaliszewo 23/3 w Poznaniu (61-103).
 
Sposób przygotowania ofert oraz pozostałe warunki udziału w postępowaniu zostały zamieszczone w Regulaminie, dostępnym w Kancelarii Syndyka (tel. 61 624-85-45) oraz na stronie internetowej: www.zubkowska.pl/regulamin-mroczek/
 
Poniżej podaję dane dotyczące nieruchomości:
  • wartość rynkowa prawa własności całej nieruchomości gruntowej ustalona została na kwotę 59.700 zł, natomiast wartość rynkowa 1/2 udziału ustalono na kwotę 29.850 zł,
  • działka nr 49/11 jest parcelą o regularnym kształcie (zbliżonym do prostokąta),
  • teren płaski, niezagospodarowany, nieogrodzony,
  • działka położona pośród innych działek niezabudowanych i zabudowanych budynkami mieszkalnymi,
  • leży w kompleksie gruntów zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi zgodnie z zapisem w Studiu uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rogoźno
  • dostępna infrastruktura w ulicy: sieć wodociągowa i elektryczna
  • posiada dostęp do drogi publicznej.