Sprzedaż nieruchomości - Złotów, ul. Jaśka

Treść ogłoszenia opublikowanego 13 czerwca 2017 w Gazecie Wyborczej oraz serwisie komunikaty.pl:
 

Syndyk masy upadłości Zbigniewa Turaja osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w upadłości likwidacyjnej
 
działając na podstawie postanowienia Sędziego komisarza ogłasza pisemny konkurs ofert na sprzedaż z wolnej ręki nieruchomości upadłego, w skład której wchodzi prawo własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, położonej w Złotowie przy ul. Antoniego Jaśka 2, działka nr 901 o powierzchni 716 m2, zapisanej w księdze wieczystej nr KW PO1Z/00013317/0 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Złotowie - za cenę nie niższą niż 399.100,00 zł.
 
Bezwarunkowe oferty winny być składane w terminie do 27 czerwca 2017 r., w Kancelarii Syndyka przy ul. Tylne Chwaliszewo 23/3 w Poznaniu (61-103).
 
Sposób przygotowania ofert oraz pozostałe warunki udziału w postępowaniu zostały zamieszczone w Regulaminie, dostępnym w Kancelarii Syndyka (tel. 61 624-85-45) oraz na stronie internetowej: www.zubkowska.pl/regulamin-turaj/