Sprzedaż ruchomości upadłego

Treść ogłoszenia opublikowanego 14 listopada 2016 w Gazecie Wyborczej:
 

Syndyk masy upadłości Doroty Hain prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą HD Consulting Dorota Hain w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Poznaniu, ul. Eurypidesa 28, 60-461 Poznań
działając na podstawie postanowienia Sędziego komisarza ogłasza pisemny konkurs ofert na sprzedaż z wolnej ręki ruchomości upadłego, za cenę najkorzystniejszą dla masy upadłości ale nie niższą niż 50 % wartości rynkowej, w skład których wchodzą: (1) meble biurowe "Balma" - wartość rynkowa 1.500 zł netto, (2) komputer stacjonarny - wartość rynkowa 100 zł netto, (3) drukarka HP Color Laser Jet - wartość rynkowa 400 zł netto.
Bezwarunkowe oferty winny być składane w terminie do 4 maja 2016, w Kancelarii Syndyka przy ul. Tylne Chwaliszewo 23/3 w Poznaniu (61-103). Sposób przygotowania ofert oraz pozostałe warunki udziału w postępowaniu zostały zamieszczone w Regulaminie, dostępnym w Kancelarii Syndyka (tel. 61 624-85-45) oraz na stronie internetowej: www.zubkowska.pl/regulamin-hain/