Sprzedaż nieruchomości - Skórzewo, ul. Poznańska

Treść ogłoszenia opublikowanego 13 września 2016 w Gazecie Wyborczej:
 

Syndyk masy upadłości Dominiki Waleckiej osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w upadłości likwidacyjnej
 
działając na podstawie postanowienia Sędziego komisarza ogłasza pisemny konkurs ofert na sprzedaż z wolnej ręki udziału upadłej wynoszącego 1/2 we współwłasności nieruchomości lokalowej, położonej w Skórzewie przy ul. Poznańska 86/19, dla której Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu, prowadzi księgę wieczystą nr PO1P/00245922/2, za cenę najkorzystniejszą dla masy upadłości ale nie niższą niż 194.250,00 zł.
 
Bezwarunkowe oferty winny być składane w terminie do 27 września 2016, w Kancelarii Syndyka przy ul. Tylne Chwaliszewo 23/3 w Poznaniu (61-103).
 
Sposób przygotowania ofert oraz pozostałe warunki udziału w postępowaniu zostały zamieszczone w Regulaminie, dostępnym w Kancelarii Syndyka (tel. 61 624-85-45) oraz na stronie internetowej: www.zubkowska.pl/regulamin-walecka/