Sprzedaż ruchomości upadłego

Treść ogłoszenia opublikowanego 19 kwietnia 2016 w Gazecie Wyborczej:
 
Syndyk masy upadłości Doroty Hain prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą HD Consulting Dorota Hain w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Poznaniu, ul. Eurypidesa 28, 60-461 Poznań
działając na podstawie postanowienia Sędziego komisarza ogłasza pisemny konkurs ofert na sprzedaż z wolnej ręki ruchomości upadłego, w skład których wchodzą: (1) meble biurowe Balma - za cenę nie niższą niż 1.500 zł netto, (2) laptop ASUS - za cenę nie niższą niż 350 zł netto, (3) laptop HP - za cenę nie niższą niż 650 zł netto, (4) komputer stacjonarny - za cenę nie niższą niż 100 zł netto, (5) drukarka HP Color Laser Jet - za cenę nie niższą niż 400 zł netto. Bezwarunkowe oferty winny być składane w terminie do 4 maja 2016, w Kancelarii Syndyka przy ul. Tylne Chwaliszewo 23/3 w Poznaniu (61-103). Sposób przygotowania ofert oraz pozostałe warunki udziału w postępowaniu zostały zamieszczone w Regulaminie, dostępnym w Kancelarii Syndyka (tel. 61 624-85-45) oraz na stronie internetowej: www.zubkowska.pl/regulamin-hain/