Sprzedaż nieruchomości upadłego

Treść ogłoszenia opublikowanego 19 kwietnia 2016 w Gazecie Wyborczej oraz Głosie Wielkopolskim:
 
Syndyk masy upadłości Doroty Hain prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą HD Consulting Dorota Hain w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Poznaniu, ul. Eurypidesa 28, 60-461 Poznań
działając na podstawie postanowienia Sędziego komisarza ogłasza pisemny konkurs ofert na sprzedaż z wolnej ręki nieruchomości upadłego, w skład której wchodzi nieruchomość gruntowa stanowiąca działkę gruntu o powierzchni 236 m2 oznaczoną ewidencyjnie nr 1/247 zabudowaną budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o powierzchni użytkowej 250 m2, położoną w Poznaniu przy ul. Eurypidesa 28, zapisana w księdze wieczystej nr KW PO1P/00093851/2 prowadzonej przez Sąd Rejonowy Poznań Stare Miasto w Poznaniu - za cenę nie niższą niż 747.000 zł. Bezwarunkowe oferty winny być składane w terminie do 4 maja 2016, w Kancelarii Syndyka przy ul. Tylne Chwaliszewo 23/3 w Poznaniu (61-103).
Sposób przygotowania ofert oraz pozostałe warunki udziału w postępowaniu zostały zamieszczone w Regulaminie, dostępnym w Kancelarii Syndyka (tel. 61 624-85-45) oraz na stronie internetowej: www.zubkowska.pl/regulamin-hain/