Informacja o sporządzeniu oszacowania majątku upadłego

Treść obwieszczenia opublikowanego 17 marca 2015 w Gazecie Wyborczej:
 
"Sędzia-komisarz postępowania upadłościowego Ubojni-Masarni "FOLMAS" sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Folwarku, sygnatura akt XI GUp 32/14, zawiadamia, że został sporządzony i złożony do akt opis i oszacowanie przedsiębiorstwa upadłego, które można przeglądać w sekretariacie XI Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego Poznań Stare Miasto ul. Grochowe Łąki 6 w Poznaniu i w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia można wnieść zarzuty przeciwko opisowi i oszacowaniu."