Czy można wydać oryginał wyniku badań

publikacja: Zarządzanie placówką medyczną, Listopad 2014 Artykuł

Wokół własności wyników badać narosło wiele nieporozumień. Należy zatem uporządkować wiedzę o przepisach tak, aby szefowie placówek wiedzieli, jak instruować personel w tym zakresie.

Zgodnie z par. 9 ust. 3 rozporządzenia ministra zdrowia z 21 grudnia 2010 w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania placów przeprowadzająca badanie przekazuje podmiotowi, który wystawił skierowanie wyniki tych badań lub konsultacji. Gdy badania są wykonywane przez pacjenta prywatnie, na jego zlecenie i na jego koszt, ich wyniki powinny być przekazane pacjentowi bezpośrednio.

Czytaj całą treść artykułu >>

 

Co grozi za zgubienie dokumentacji medycznej

publikacja: Zarządzanie placówką medyczną, Listopad 2014 Artykuł

Dokumentacja medyczna powinna być szczególnie chroniona przez świadczeniodawcę. Zawiera bowiem nie tylko wrażliwe dane osobowe pacjentów podlegające ochronie na podstawie przepisów ustawy o ochronie danych osobowych, ale stanowi także podstawę rozliczenia udzielanych świadczeń z Narodowym Funduszem Zdrowia.

W tym miejscu należy przypomnieć, że wewnętrzna dokumentacja medyczna stanowi własność podmiotu, która ją sporządził i musi być przez ten podmiot przechowywana i udostępniana zgodnie z wymogami ustawy z 6 listopada 2008 o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta i rozporządzenia ministra zdrowia z 21 grudnia 2010 w sprawie zakresów i rodzaju dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania..

Czytaj całą treść artykułu >>

 

Za dyżur przysługuje czas wolny lub wynagrodzenie

publikacja: Zarządzanie placówką medyczną, Maj 2014 Artykuł

Część pracowników placów medycznej może zostać zobowiązana do pozostawania w gotowości do udzielania świadczeń zdrowotnych. Sposób rozliczania czasu pracy w tej sytuacji zależy od rodzaju umowy łączącej pracownika z pracodawcą.

Jeżeli pracownika z pracodawcą łączy umowa o pracę, w przypadku pozostawania w gotowości do udzielania świadczeń zdrowotnych znajdują zastosowanie przepisy Kodeksu pracy.

Czytaj całą treść artykułu >>

 

Umowy na wystawianie recept można aneksować

publikacja: Zarządzanie placówką medyczną, Numer 1 (50), Styczeń 2014 Artykuł

Narodowy Fundusz Zdrowia złagodził zasady wystawiania recept. nie będzie już karać bez przeprowadzenia uprzedniej kontroli w placówce ani za wystawienie recepty na lek refundowany pacjentowi nieubezpieczonemu.

Departament Gospodarki Lekami Narodowego Funduszu Zdrowia wydał komunikat dotyczący aneksowania umów upoważniających do wystawiania recept na refundowane leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobi medyczne. Komunikat jest istotny la tych podmiotów, które zawarły umowy na podstawie zarządzenia nr 25/2012/DGL prezesa NFZ. Ze względu na protesty środowiska lekarskiego to zarządzenie zostało zmienione.

Czytaj całą treść artykułu >>