Utrata prawa jazdy za przekroczenie prędkości lub jazdę po alkoholu

publikacja: 2015-05-26, sekcja: prawo karne

Zatrzymanie prawa jazdy

Zgodnie z nowo obowiązującymi przepisami, kierowca który przekroczy prędkość o 50 km/h w obszarze zabudowanym musi liczyć się z zatrzymaniem prawa jazdy przez bezpośrednio kontrolującego policjanta. W takim przypadku decyzję administracyjną wyda starosta w której wskazane zostanie, iż prawo jazdy zostanie zatrzymane na okres 3 miesięcy.  Jeżeli osoba której zostanie zatrzymane prawo jazdy nadal będzie prowadzić pojazd bez prawa jazdy termin zatrzymania dokumentu przedłużony zostanie do 6 miesięcy.

Ponadto zatrzymanie prawa jazdy może nastąpić również w przypadku przewożenia przez kierującego pojazdem osób w licznie przekraczającą liczbę miejsc określoną w dowodzie rejestracyjnym. 

Zakaz prowadzenia pojazdów

Co więcej, nowe przepisy zaostrzają kary dla kierowców którzy jechali samochodem pod wpływem alkoholu oraz takich, którzy pod jego wpływem spowodują wypadek. W takim przypadku sąd zobowiązany będzie orzec zakaz prowadzenia pojazdów na czas nie krótszy niż 3 lata. Wydłużony został również maksymalny okres zakazu prowadzenia pojazdów z 10 lat do 15 lat.  Co ciekawe, wobec sprawcy znajdującego się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, który był już wcześniej skazany za prowadzenie pojazdu mechanicznego w takim stanie – zostanie orzeczony dożywotni zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych.

Nawiązka

Ciekawym rozwiązaniem jest wprowadzenie obowiązku orzekania nawiązki. Zgodnie z nowelizacją jeżeli sprawca wypadku był w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego lub zbiegł z miejsca zdarzenia, sąd orzeka nawiązkę na rzecz pokrzywdzonego, a w razie jego śmierci w wyniku popełnionego przez skazanego przestępstwa nawiązkę na rzecz osoby najbliższej, której sytuacja życiowa wskutek śmierci pokrzywdzonego uległa znacznemu pogorszeniu. Jeśli ustalenie takiej osoby nie jest możliwe, sąd orzeka nawiązkę na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Minimalna kwota nawiązki wynosi 10 000 złotych

 

-----
Zapraszamy do przeczytania innych artykułów z sekcji prawo karne oraz kontaktu z naszymi prawnikami.
Kancelaria świadczy także porady prawne przez Internet, zapraszamy do wypełnienia bezpłatnego formularza wyceny usługi.