Pijany rowerzysta odpowie za wykroczenie

publikacja: 2013-11-17, sekcja: prawo karne

Zmiany w kodeksie karnym - 17 października 2013 roku Prezydent Bronisław Komorowski podpisał nowelizację ustawy Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw. Od dnia wejścia w życie ustawy, prowadzenie innego pojazdu niż mechaniczny np. roweru, w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, nie będzie już przestępstwem, a stanie się wykroczeniem. Artykuł 178a § 2 kodeksu karnego zostanie uchylony, zaś regulacje dotyczące tego przewinienia, pojawią się w kodeksie wykroczeń. Dotychczas nietrzeźwym rowerzystom groziła kara grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku, a ponadto sąd był zobligowany do orzeczenia wobec nich zakazu prowadzenia (wszelkich lub określonego rodzaju) pojazdów na okres od roku aż do 10 lat. Wskutek zmian inny będzie wymiar kary - rowerzystom prowadzącym "pod wpływem" grozić będzie od 5 do 30 dni kary aresztu bądź grzywna w wysokości od 50 zł do 5000 zł. Środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów nadal będzie dostępny dla sądu, jednak orzeczenie go nie będzie obowiązkowe a ponadto skrócony zostanie okres na jaki środek ten może zostać orzeczony - od 6 miesięcy do 3 lat.

W stosunku do postępowań, które zostały już zakończone i w których zapadł prawomocny wyrok, zastosowanie będą miały dotychczasowe przepisy, jednak jeśli nietrzeźwy rowerzysta, został skazany na karę pozbawienia wolności zostanie ona zamieniona na areszt, który maksymalnie może trwać 30 dni. Jeśli jednak w momencie wejścia w życie nowych regulacji postępowanie nadal będzie w toku, pijani rowerzyści, mimo, że popełnili przestępstwo, zostaną ukarani już jak za wykroczenie.

-----
Zapraszamy do przeczytania innych artykułów z sekcji prawo karne oraz kontaktu z naszymi prawnikami.
Kancelaria świadczy także porady prawne przez Internet, zapraszamy do wypełnienia bezpłatnego formularza wyceny usługi.