Subsydiarny akt oskarżenia

publikacja: 2012-03-12, sekcja: prawo karne

Obok przestępstw ściganych z oskarżenia prywatnego, wskazanych powyżej, zdecydowana większość czynów zabronionych przez polski Kodeks karny ścigana jest z oskarżenia publicznego. Znaczy to, że po zawiadomieniu o popełnieniu przestępstwa to prokurator może wnieść akt oskarżenia do sądu, żądając ukarania sprawcy przestępstwa.

Może jednak zaistnieć sytuacja, w której mimo złożonego zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa nie będzie ono skutkowało wniesieniem przez prokuratora aktu oskarżenia. Jeżeli prokurator po zaznajomieniu się z zawartymi w zawiadomieniu o popełnieniu przestępstwa okolicznościami zdarzenia, czynu będącego w ocenie zawiadamiającego przestępstwem, nie znajdzie podstaw do wszczęcia postępowania, wyda postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania lub o jego umorzeniu. Wówczas, by można było wnosić subsydiarny akt oskarżenia koniecznym jest, aby postanowienie o umorzeniu postępowania czy w ogóle o odmowie jego wszczęcia zostało zaskarżone zażaleniem. Następnie wobec (ponownie) stwierdzenia przez prokuratora braku podstaw do wszczęcia postępowania, wobec jego ponownego niewszczęcia lub umorzenia, możliwe jest wniesienie subsydiarnego aktu oskarżenia.

Akt oskarżenia, jaki w wyniku w/w procedury wniesie pokrzywdzony, objęty jest przymusem adwokackim, co znaczy, że obowiązkowo musi on zostać sporządzony i podpisany przez adwokata.

W załącznikach takiego pisma znajdować się muszą odpisy: 1 dla prokuratora oraz po jednym dla każdego z oskarżonych. Jeżeli na podstawie subsydiarnego aktu oskarżenia zostanie wszczęte postępowanie, może wziąć w nim udział również prokurator.

Warto pamiętać, że przy składaniu zażalenia na umorzenie czy odmowę wszczęcia postępowania (zanim np. otrzymamy powtórna odmowę, co uprawni do składania subsydiarnego aktu oskarżenia) osoba, która zażaliła się, ma prawo do przejrzenia akt. Na ich podstawie będzie miała możliwość rzeczowego odniesienia się do przyczyn umorzenia, czy odmowy wszczęcia postępowania. Warto z tego prawa do informacji skorzystać. Aby jednak wiedzieć, czego szukać w aktach (np. uchybień w procedurze) warto już wówczas skorzystać z pomocy adwokata.

-----
Zapraszamy do przeczytania innych artykułów z sekcji prawo karne oraz kontaktu z naszymi prawnikami.
Kancelaria świadczy także porady prawne przez Internet, zapraszamy do wypełnienia bezpłatnego formularza wyceny usługi.